Makler Papierów Wartościowych Egzamin, Licencja

Wszystkie informacje na temat licencji maklera giełdowego. O egzaminie maklerskim, zadaniach, wymaganiach, zdawalności i terminach. O zawodzie, możliwościach pracy, zarobkach i obowiązkach.

Viewed: 44286 times | Last modified on: 08.03.2016

Makler Papierów Wartościowych: Egzamin


Jak zostać maklerem (popularnie, choć niekoniecznie poprawnie, nazywanym maklerem giełdowym)? Najłatwiejszym sposobem jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po gorącej dyskusji związanej z propozycją całkowitej deregulacji tego, jak i pozostałych zawodów rynku kapitałowego objętych licencjonowaniem (np. Doradca Inwestycyjny) Ministerstwo Finansów zdecydowało, że egzaminy pozostają. Umożliwiono jednakże dostęp do zawodu osobom, które udokumentują przynajmniej trzy letnią praktykę lub absolwentom studiów, których program powstał we współpracy z KNF lub został zatwierdzony jako odpowiadający wymaganiom egzaminu.


Jednak jak pokazuje praktyka, w najbliższym czasie nie ma co zbytnio liczyć na taką drogę, gdyż dotychczas jeszcze nikt nie uzyskał licencji w ten sposób. Wynika to z faktu, że aby zdobyć wymagane trzy lata doświadczenia w zawodzie maklera, trzeba już wcześniej posiadać licencję maklerską.


Ze względu na ogromną konkurencję wśród osób chcących wykonywać ten zawód, domy maklerskie i firmy inwestycyjne stawiają aplikantom wysokie wymagania, często wymagając posiadania licencji Maklera Papierów Wartościowych, nawet do odbycia praktyk czy stażu.


Jak zostać maklerem?


Co więcej, nawet gdybyśmy już posiadali wspomniane 3 lata doświadczenia, to napotkamy na problemy natury formalnej. Okazuje się, że zasady uznawania doświadczenia nie zostały jeszcze wypracowane przez KNF na tyle, aby przyznawać licencję tylko na tej podstawie.


Z kolei uczelnie nie podjęły się organizowania programu przy współpracy z KNF (obecnie na rynku nie istnieje żaden program studiów zatwierdzony przez Komisję), stąd nadal jedyną drogą dla osób chcących pracować jako makler lub analityk akcji pozostaje egzamin maklerski organizowany w niemal tej samej formule od początku lat 90-tych.


Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych wymaga od kandydata wykazania się wiedzą i umiejętnościami z wielu obszarów, począwszy od wyceny akcji, ustalania kursów na giełdzie, poprzez regulacje Giełdy Papierów Wartościowych i rynku pozagiełdowego BondSpot, aż do umiejętności analizy instrumentów pochodnych i obligacji.


Ze względu na relatywnie duży zakres materiału, który obowiązuje na egzaminie, uzyskanie pozytywnego wyniku wymaga kilkumiesięcznych, intensywnych przygotowań.


Zacznij od: DARMOWE materiały dla kandydatów na Maklera Papierów Wartościowych

Pobierz darmową: Próbkę rozwiązań zadań z najnowszych egzaminów na MPW! (Nowe! 2017)h


Nauka może stać się szybsza i bardziej efektywna, jeżeli będziemy przygotowywać się używając kompleksowo opracowanych materiałów, które możliwie w jak najwyższym stopniu odpowiadają prawdziwym pytaniom i zadaniom egzaminacyjnym.


Warto też zapisać się na pełny kurs stacjonarny lub kurs video, które wyczerpująco omawiają całość wymaganego materiału i pozwalają w znacznie krótszym czasie na jego opanowanie (szczególnie wskazany dla osób jednocześnie pracujących bądź studiujących).


Aby móc przystąpić do egzaminu maklerskiego, należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą wypełniony wniosek rejestrowy wraz z jedną fotografią oraz dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 500 zł. Należy tego dokonać maksymalnie na 14 dni przed datą egzaminu.


Przeczytaj też: Poradnik PERK: Licencja i zawód Maklera Papierów WartościowychTerminy i liczba podejść do egzaminu na Maklera Papierów Wartościowych


Egzamin maklerski organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, odbywa się dwa razy do roku, najczęściej wiosną (okolice marca) i na jesieni (przełom października i listopada).


Sprawdź teraz: Aktualne informacje dotyczące terminów i egzaminu na maklera


Szczegółowe informacje dotyczące terminu egzaminu są publikowane na stronach KNF w formie odpowiedniego komunikatu. Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy, Komisja musi podać termin najpóźniej na 90 dni przed egzaminem. Oznacza to, że należy na bieżąco śledzić aktualności na stronie KNF. Aby efektywnie rozplanować naukę, trzeba oprzeć się na statystykach terminów z lat ubiegłych. Przykładowo w 2016 roku wiosenna edycja egzaminu maklerskiego została zaplanowana na 20 marca.


Zobacz historyczne egzaminy na maklera


Jeżeli chodzi o liczbę podejść, to teoretycznie kandydat może zdawać egzamin na Maklera Papierów Wartościowych nieskończenie wiele razy. Należy jednak pamiętać, że koszt uczestnictwa w każdym egzaminie to 500 złotych. Opłaca się zatem rzetelnie przygotować i uzyskać wynik pozytywny już za pierwszym razem.


W przypadku niepowodzenia, istnieje możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni od uzyskania wyników. Jeżeli kandydat jest pewny, że udzielił poprawnych odpowiedzi (lub że zadanie zawierało błąd) a Komisja Egzaminacyjna uznała, że są one nieprawidłowe, warto napisać prośbę o ponowne sprawdzenie egzaminu, podając dokładną argumentację do zadania.


Czasami zdarza się bowiem tak, że w treści zadania pojawiają się nieścisłości lub nawet błędy. W takiej sytuacji dane zadanie jest anulowane i przyznawane jest za nie maksymalna liczba punktów, każdemu uczestnikowi egzaminu składającemu odwołanie. W sytuacji, gdy do zaliczenia brakowało tylko kilku punktów, takie odwołanie może sprawić, że zdamy egzamin.


Z praktyki lat ubiegłych wynika, że po każdym egzaminie istnieje lista osób, którym zaliczono test po odwołaniach.Licencja maklera

Zakres tematyczny egzaminu


Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych nie należy do najłatwiejszych. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą z zagadnień związanych z funkcjonowaniem giełdy, analizą instrumentów finansowych oraz matematyką finansową. Połowę pytań (tj. 60 pytań) stanowią zadania obliczeniowe.


Najbardziej wymagające są zadania dotyczące ustalania kursów, ponieważ są one podstępne i łatwo popełnić błąd przy ich rozwiązywaniu. Zdający muszą także znać podstawowe akty prawne i regulacje rynku finansowego, kapitałowego, ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o obligacjach itd.


Aby opanować całość materiału, ważne jest efektywne rozplanowanie nauki. W zależności od ilości wolnego czasu, jakim dysponuje kandydat, zaleca się rozpoczęcie przygotowań od pół roku do minimalnie 2 miesięcy, lub przeliczając na godziny od 180 (duże ryzyko niezdania) do 350 godzin (duże szanse na zaliczenie) przed egzaminem. Średnio około 10-20% zdających zalicza za pierwszym razem, podczas gdy średnia ta dla osób, które korzystały z materiałów i dedykowanych kursów, wzrasta do 50-60%.


Sprawdź: Zdawalność egzaminu maklerskiego w latach 2003-2017

Zobacz też: Jak efektywnie rozplanować naukę do egzaminu na maklera?


Praktyka osób przygotowujących się pokazuje, że należy odradzić czytanie literatury do egzaminu polecanej przez KNF, gdyż jest to uważane za stratę czasu. Materiału do przygotowania i tak będzie mnóstwo. Nauka samych aktów prawnych to ok. 500 stron lub ok. 2400 pytań testowych lub ok. 100-120 stron streszczeń.


Egzamin na maklera. Prawo. Testy z prawa

Najlepsza strategia nauki prawa? Przeczytanie kilku z najbardziej popularnych ustaw, a następnie konsekwentna nauka z interaktywnych testów online oraz ze streszczeń.Aby usystematyzować i ułatwić sobie naukę, warto zaopatrzyć się np. w książkę K.Jajugi "Inwestycje" i/lub materiały teoretyczne PERK do maklera. Przede wszystkim jednak, należy skupić się na rozwiązywaniu setek zadań historycznych, posiłkując się kursem on-line zawierającym rozwiązania krok po kroku do każdego zadania. Aby wyrobić sobie wprawę i czuć się pewnie, takich zadań łącznie powinniśmy przerobić ponad tysiąc.


Zasadniczo, zadania na egzaminie dzielą się na dwie kategorie: zadania analityczne oraz prawne. Między innymi, kandydaci muszą być zaznajomieni z systemem notowań UTP.


Poniżej przedstawiamy ogólny zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie maklerskim:


 1. Zagadnienia prawne
 2. Rachunkowość finansowa
 3. Rynki i instrumenty finansowe
 4. Matematyka finansowa
 5. Analiza i wycena instrumentów dłużnych
 6. Analiza finansowa przedsiębiorstw i wycena akcji
 7. Analiza instrumentów pochodnych
 8. Strategie inwestycyjne
 9. Obrót giełdowy i pozagiełdowy
 10. Etyka zawodowa i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym


Dowiedz się więcej: Szczegółowy zakres tematyczny egzaminu na Maklera Papierów WartościowychForma, przebieg i wyniki egzaminu


Egzamin maklerski to test jednokrotnego wyboru składający się ze 120 pytań. Całkowity czas trwania egzaminu to 3 godziny. Aby uzyskać wynik pozytywny, trzeba otrzymać minimum 160 punktów. Punkty liczone są wg. następującej zasady:


 • Odpowiedź prawidłowa: + 2 punkty
 • Odpowiedź błędna: - 1 punkt
 • Brak odpowiedzi: 0 punktów


Przychodząc na egzamin, kandydat oprócz zestawu pytań otrzymuje kartę odpowiedzi. Trzeba pamiętać, aby wszystkie swoje odpowiedzi przenieść na tę kartę, gdyż tylko ona jest sprawdzana. Sam zestaw z pytaniami można zabrać po upłynięciu czasu egzaminu do domu, ponieważ udzielone odpowiedzi koniecznie należy przepisać na jednostronny arkusz odpowiedzi, który oddaje się do sprawdzenia.


Do dyspozycji zdających są ołówek, temperówka, gumka, tablice matematyczne, które zawierają wartości mnożnika wartości obecnej, mnożnika wartości obecnej renty, mnożnika wartości przyszłej oraz mnożnika wartości przyszłej renty. Kandydaci otrzymują także prosty kalkulator. Na egzaminie nie wolno używać innych rodzajów kalkulatora, dlatego też zalecamy, aby już w czasie przygotowań korzystać tylko z prostych kalkulatorów.


Komisja Egzaminacyjna dba także o dobre samopoczucie zdających, dając każdej osobie soczek, batonik i kanapkę.Relacja z Webinarium "Jak zostać maklerem?"Wyniki publikowane są na stronie internetowej KNF z reguły 2-3 dni po egzaminie. W Internecie znajdziemy listę osób, które zdały egzamin oraz listę osób uporządkowaną wg. numeru rejestrowego z wynikami.


W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, należy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis na Listę Maklerów Papierów Wartościowych. Do tego trzeba dołączyć zaświadczenie o niekaralności. Zgodnie z prawem, mamy na to 3 miesiące od momentu zdania egzaminu maklerskiego. Komisja przeważnie dokonuje wpisu w przeciągu od dwóch do nawet sześciu tygodni od momentu wpłynięcia wniosku.


Jako potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania czynności maklerskich służy wpis na Liście Maklerów Papierów Wartościowych, jak również dokument w postaci papierowej potwierdzający posiadanie licencji maklerskiej.
Nie do końca tak wygląda klasyczne życie maklera, jak w filmie "The Wolf of Wall Street", ale w hollywoodzki sposób pokazuje plusy i minusy związane z pracą w tym zawodzieMakler Papierów Wartościowych: Zawód


Praca Maklera Papierów Wartościowych związana jest z obracaniem dużymi ilościami pieniędzy. Pracując na giełdzie, maklerzy spotykają się z ważnymi inwestorami instytucjonalnymi i prywatnymi, realizując ich milionowe transakcje. Przy odrobinie szczęścia, w przyszłości sami mają szansę stać się znakomitymi inwestorami.


Obecnie licencję Maklera Papierów Wartościowych posiada około 2900 osób (stan na styczeń 2016 roku). Licencja ta jest przepustką na drodze do pracy na rynku kapitałowym. Znaczna większość kandydatów rekrutujących się do domów maklerskich i funduszy posiada ją już na starcie, więc jeśli się poważnie myśli o takim kierunku kariery, warto nie odstawać od tej grupy i zrobić licencję jeszcze w czasie studiów.


Polski system prawa reguluje dostęp do zawodu Maklera Papierów Wartościowych. Do tytułowania się jako Makler wymagane jest zdobycie licencji wystawianej przez polski organ nadzoru nad rynkiem, czyli przez KNF.
Relacja z debaty "Bez deregulacji - czyli przyszłość zawodów Makler, Doradca Inwestycyjny", styczeń 2013Każdy ze szczęśliwców, którym udało się zaliczyć państwowy egzamin maklerski, rozpoczyna poszukiwania pracy w zawodzie i aplikuje do różnych funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Maklerzy zrzeszają się w Związku Maklerów i Doradców, którego zadaniem jest kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców, a także działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego oraz podnoszenie kwalifikacji członków. Posiadając licencję, można zostać członkiem związku i korzystać z tego wynikających przywilejów.


Karierę maklerską rozpocząć można od pracy na różnych stanowiskach. Jedni zaczynają od analityka giełdowego w domach maklerskich oraz bankach i funduszach inwestycyjnych, inni zaś pracują jako trader lub broker. Ci, którzy spełnili wymagania danego stanowiska i dobrze wykonywali powierzone im zadania, mogą awansować na stanowiska kierownicze i dyrektorskie, dzięki czemu będą mogli pracować z ważniejszymi klientami i inwestorami, realizować istotniejsze zlecenia, a także otrzymywać wyższe premie.


Zobacz także: Licencja Maklera Papierów Wartościowych


Posiadanie licencji uprawnia do wykonywania działalności maklerskiej, do której należy m.in.:


 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek,
 • zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa ilość instrumentów finansowych,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • oferowanie instrumentów finansowych,
 • świadczenie usług w wykonaniu umów o submisje inwestycyjne i usługowe lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 • organizowanie alternatywnego systemu obrotu,
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.


Jako, że powyższe czynności może wykonywać jedynie osoba posiadająca licencję, popyt na maklerów papierów wartościowych na rynku pracy będzie się zawsze utrzymywał na stosunkowo wysokim poziomie.


Ponadto, prawo polskie obliguje firmy inwestycyjne do zatrudniania przynajmniej jednego Maklera Papierów Wartościowych do spełniania każdej z wymienionych w punktach czynności. Dodatkowo, praktyka pokazuje, że firmy inwestycyjne zwykle zatrudniają o wiele więcej osób z licencją maklerską, niż wymaga tego ustawa. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż firmy chcą zatrudniać osoby z licencją maklera, gdyż jest to dla nich gwarancja bogatej wiedzy i szerokich umiejętności pracownika.
Jak pokazuje film "Margin Call" praca maklera to zajęcie nie tylko dla pasjonatów giełdy i rynków kapitałowych, ale też nierzadko dla osób z mocną psychiką i potrafiących podejmować duże, trudne decyzje w trudnych sytuacjach!Makler Papierów Wartościowych: Zarobki


Praca w zawodzie Maklera Papierów Wartościowych to nie tylko prestiż. To także wysokie zarobki. Maklerzy po ukończonych studiach, zdanej licencji i bez żadnego doświadczenia, mogą liczyć na start na wynagrodzenie rzędu 4-6 tysięcy złotych brutto.


"Maklerzy Papierów Wartościowych z kilkuletnim doświadczeniem zarabiają nierzadko powyżej 20 000 złotych brutto"

Dane statystyczne odnośnie zarobków Maklerów Papierów Wartościowych prezentują się następująco:


 • 25% osób zarabia poniżej 4 131 zł
 • Mediana zarobków wynosi 5 948 zł
 • 25% osób zarabia powyżej 10 506 zł


Należy pamiętać, że oprócz podstawowej pensji, zarządzający funduszami i inni pracujący na wyższych stanowiskach dostają także premie, które zależą od ich wyników.


Dla najlepszych maklerów z bardzo dobrymi wynikami (mowa głównie o traderach i maklerach dla bogatszych klientów lub obsługujących firmy inwestycyjne) wynagrodzenia w postaci premii dla najlepszych na prawdę mogą nie znać limitów. Firmy niekiedy są gotowe wypłacać bonusy liczone nawet w setkach tysięcy złotych rocznie.
Related courses

Rated: 3.29 (7 votes)

instructor
XXX YYY

Rated: 4.60 (5 votes)

instructor
XXX YYY

Rated: 5.00 (1 votes)

instructor
XXX YYY

Rated: 4.55 (56 votes)
Rated: 4.33 (40 votes)

instructor
XXX YYY

212 USD