Poradnik PERK: Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych


28.08.2013  |  Perkmylife Platforma edukacyjna
Viewed: 10436 times
Poradnik PERK: Egzamin na Maklera Papierów Wartościowych

Egzaminy na Licencję Maklera Papierów Wartościowych organizowane są przez polski organ nadzoru nad rynkiem finansowym – Komisję Nadzoru Finansowego. W ostatnim czasie w ciągu roku odbywają się dwa takie egzaminy – zazwyczaj w marcu i październiku.


Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić wniosek rejestrowy. Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię, a także dowód zapłaty za egzamin (uczestnictwo w egzaminie kosztuje 500 zł). Taki komplet dokumentów należy wysłać listem poleconym na adres urzędu:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00 – 950 Warszawa.Istotny jest fakt, że nadanie listu poleconego musi nastąpić co najmniej 14 dni przed egzaminem. Z kolei termin egzaminu wyznaczany jest co najmniej na 90 dni przed egzamin, a informacja publikowana jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, a także w Dzienniku Urzędowym KNF. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikuje również zakres tematyczny egzaminu, proponowaną literaturę, a także listę obowiązujących aktów prawnych. Ważny jest fakt, że na egzaminie obowiązuje stan prawny na miesiąc przed egzaminem

W dniu egzaminu kandydat powinien się stawić w wyznaczonym miejscu na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym (BEZ DOWODU OSOBISTEGO KANDYDAT NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ!). Przed rozpoczęciem egzaminu komisja egzaminacyjna informuje wszystkich kandydatów o zasadach obowiązujących na egzaminie.Formuła egzaminu:

        

Każdy kandydat otrzymuje zestaw 120 pytań wraz kartą odpowiedzi, która stanowi najważniejszy element zestawu, ponieważ to ona jest oceniana – zestaw pytań kandydat po egzaminie może zabrać ze sobą do domu. Oprócz tego kandydat otrzymuje ołówek, temperówkę, gumkę, prosty kalkulator, a także tablice matematyczne, w których skład wchodzą wartości mnożnika wartości obecnej, mnożnika wartości przyszłej, mnożnika wartości obecnej renty i mnożnika wartości przyszłej renty. Komisja dba także o samopoczucie kandydata dokładając do zestawu soczek, kanapkę i wafelka.

Egzamin jest testem jednokrotnego wyboru, prawidłowa odpowiedź punktowana jest za 2 pkt., brak odpowiedzi to 0 pkt., a nieprawidłowa odpowiedź oznacza – 1 pkt. Aby uzyskać pozytywny wynik należy zdobyć 160 pkt. Po zakończeniu egzaminu komisja zbiera zakodowane wcześniej karty odpowiedzi i wypuszcza kandydatów z sali.W praktyce wyniki publikowane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego już we wtorek w godzinach po południowych (opublikowana jest imienna lista osób, które zdały egzamin, oraz lista wg numery rejestracyjnego z wynikami). W UKNF listy wywieszane są w środę rano. Jeżeli kandydat może pochwalić się wynikiem pozytywnym, pozostaje mu już tylko złożenie wniosku o wpis na Listę Maklerów Papierów Wartościowych wraz z zaświadczeniem o niekaralności. Wg prawa, wniosek o wpis na Listę Maklerów Papierów Wartościowych musi być złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z pozytywnym wynikiem. Nie jest natomiast uregulowany czas, w jakim Komisja powinna dokonać wpisu od dnia złożenia wniosku, co oznacza, że w zależności od okoliczności kandydat może czekać na wpis od 2 tygodni, nawet do 6 tygodni.

Potwierdzeniem uprawnień do wykonywania czynności maklerskich jest obecność nazwiska na Liście Maklerów Papierów Wartościowych, ale także papierowy dokument potwierdzający posiadanie licencji.

Jeżeli natomiast kandydatowi nie powiedzie się na egzaminie, może on podejść po raz kolejny na następnym terminie. Liczba podejść jest nieograniczona. W przypadku, gdy kandydat uważa, że jego odpowiedzi były poprawne, a Komisja uznała, że są niepoprawne, kandydat może złożyć odwołanie uzasadniając swoje wątpliwości. Po każdym egzaminie istnieje lista osób, które zaliczyły egzamin po odwołaniach, co oznacza, że gdy kandydatowi brakuje kilka punktów, a jest on pewny swoich odpowiedzi, warto napisać odwołanie.

Po uzyskaniu licencji Maklerowi Papierów Wartościowych pozostaje już tylko szukać pracy w zawodzie!
Zobacz także:

Warto przeczytać:
Poradnik PERK: Licencja i zawód Maklera Papierów Wartościowych

View similar articles on: Investment banking