Ile zajmie i jak rozplanować naukę do egzaminu na doradcę inwestycyjnego? (I etap)


05.06.2015  |  Lena Rzatkiewicz
Viewed: 13838 times
Ile zajmie i jak rozplanować naukę do egzaminu na doradcę inwestycyjnego? (I etap)

Chcesz zdać I etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego za pierwszym podejściem? Na naukę zarezerwuj co najmniej 3 miesiące (zalecane min. 280 godzin) i skorzystaj ze skutecznego planu przygotowań opracowanego przez prowadzących kursy na DI PERK..


Na początek - przygotuj niezbędne narzędzia :)  

Po pierwsze, jeszcze przed rozpoczęciem nauki musisz zaopatrzyć się w specjalistyczny kalkulator finansowy np. Texas Instruments model BA II PLUS Professional (TI-BA II PLUS PROF). Na takim kalkulatorze rozwiązywać będziesz wszystkie zadania zarówno z pierwszych, drugich oraz trzecich etapów egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego. Ten konkretny model kalkulatora dopuszczony jest jednocześnie do egzaminów na DI, jak i egzaminów CFA –to najbardziej popularny kalkulator finansowy dla obydwu egzaminów.

kalkulator finansowy, kalkulator, egzamin na doradcę inwestycyjnego, doradca inwestycyjny kurs

Na samym początku nauki zapoznaj się z instrukcją kalkulatora - w pierwszej kolejności czytając poniższe rozdziały (wraz z jednoczesnym przerobieniem przykładów - razem zajmie Ci to ok 5 godzin):
1. Overview of Calculator Operations [str. 1-19]
2. Time-Value-of-Money and Amortization Worksheets [str. 21-39]
3. Cash Flow Worksheet [str. 41-49]
7. Other Worksheets [str. 71-83]
lub w polskiej instrukcji strony 5-22 oraz 34-39.Matematyka finansowa i strategia nauki poszczególnych działów tematycznych

Po opanowaniu umiejętności obsługi kalkulatora następnym krokiem będzie przerobienie teorii oraz zadań z zakresu matematyki finansowej – tego typu wstępem teoretycznym rozpoczyna się większość szkoleń stacjonarnych na Doradcę Inwestycyjnego (jeśli przygotowywała/eś się lub masz już za sobą egzamin na maklera – to ten temat będzie wymagał jedynie szybkiego powtórzenia).

Ucząc się z materiałów do samodzielnej nauki również rozpocznij od MF – przerób teorię i zadania z historycznych egzaminów. Zarówno korzystając z interaktywnych testów będących częścią kursów online jak również podczas zajęć w sali na kursie stacjonarnym zapoznasz się ze schematami rozwiązywania poszczególnych zadań.

Kurs on-line Doradca Inwestycyjny 1 etap Matematyka Finansowa

Przykładowe zadanie z kursu: Doradca Inwestycyjny 1 etap | Matematyka FinansowaPomocne w tym mogą być wypisane wzory jednakże musisz pamiętać, że wzorów takich nie będzie na egzaminie, więc do tego czasu musisz je wszystkie znać na pamięć i biegle się nimi posługiwać. Po jednokrotnym przerobieniu zadań, szczególnie jeśli robisz to przy pomocy testów online, przerób wszystkie jeszcze raz na papierze (bez podglądania rozwiązań zadań). Na ten dział zarezerwuj łącznie od 15 do 20 godzin.
Nauka kolejnych działów

Następnie, przerób wykorzystując analogiczną procedurę kolejne działy (co ważne - dokładnie w takiej kolejności!):

1) Instrumenty udziałowe (wycena akcji, finanse przedsiębiorstw) 20-25 godzin

(W tym momencie wróć do instrukcji obsługi kalkulatora oraz przerób wszystkie pozostałe działy, tak by mieć w pełni opanowane wszystkie funkcje kalkulatora potrzebne do następnych działów zadań – zajmie Ci to ok. 3 godzin).

2) Instrumenty dłużne ok. 25 godzin
3) Statystyka ok. 15 godzin
4) Instrumenty pochodne ok. 25 godzin
5) Teoria portfela ok. 20 godzinPomocna literatura

W tym momencie, jeśli masz więcej czasu i chcesz poszerzyć zdobytą już wiedzę o dodatkową teorię, w ramach uzupełnienia (chociaż nie jest to konieczne jeśli Ty uczysz się z dedykowanych materiałów na egzamin DI) możesz sięgnąć do książek (w takiej kolejności):

A. J. Hull,  „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, Wydawnictwo WIG PRESS 1988 
B. F. Fabozzi,  „Rynki obligacji, analiza i strategie”, Wydawnictwo WIG PRESS 
C. J. Gajdka, E. Walińska, „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka”, Wydawnictwo FRR
D. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych”, Wydawnictwo WIG PRESS
Warto skupić się na następujących rozdziałach – A: 2,3,4,7,8,9,10,11; B: 2-6 – rozdział; 
C. Model Millera-Modiglianiego/ Model Millera; D: Niestandardowe modele CAPM
Powtórki

Po tym przeglądzie literatury (który zajmie Ci najprawdopodobniej od 20 do 60 godzin) zrób drugie podejście do zadań z części analitycznej w formie papierowej, a następnie drugie podejście do testów w kursach online, gdzie będzie można jeszcze raz zapoznać się ze sposobem rozwiązania poszczególnych zadań i tym samym te schematy utrwalić. Cała powtórka na tym etapie zajmie Ci ok. 30 godzin.

Materiały do kursu Doradca Inwestycyjny SELF-STUDY

Materiały do kursu Doradca Inwestycyjny SELF-STUDYWarto też żebyś w tym momencie przerobił/a wszystkie historyczne zadania z Ekonomii. Robiąc zadania należy sporządzać notatki i zapamiętywać rozwiązania zadań. Odradzamy czytanie całej książki do ekonomii, np. Begg’a – zwłaszcza, jeśli miała/eś już styczność z ekonomią.

Znacznie efektywniej jest doszukiwać się wytłumaczeń poszczególnych pojęć w Internecie i robić własne notatki na podstawie historycznych testów oraz definicji znalezionych w Internecie. Na naukę i powtarzanie testów z ekonomii poświęć około 20 godzin.Nauka prawa

Kolejnym etapem Twoje nauki, jest opanowanie Prawa i Etyki (Jak błyskawicznie opanować materiał PRAWNY na egzamin Maklerski?)
W tym celu, na początek przeczytaj jednokrotnie najważniejsze akty prawne według poniższego wykazu:

A. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców (całość)
B. Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich (całość)
C. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (całość)
D. Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (całość)
E. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Art. 1 – 11; art. 14 – 20)
F. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Art. 1 –13; art. 19; art. 24 – 47)
G. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (streszczenie dostępne w kursie z prawa oraz Art. 8 – 24; art. 33 – 43; art. 73 –88; art. 95 – 109 [9]; art. 450 – 497; art. 535 – 555; art. 734 –751) – dla wygody, w Pakiecie znajdują się wydrukowane wyłącznie wybrane strony 
H. Ustawa z dnia 15 września 2000 r.  – Kodeks spółek handlowych (dostępne w kursie z prawa oraz Art. 1 –21; art. 22; art. 28 – 36; art. 86; art. 95 – 97;  art. 102; art. 111 – 119; art. 125; art. 135 – 139; art.151 – 490) – dla wygody, wydrukowane wyłącznie wybrane strony
I. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 1 – 8; art. 28 – 70; Załączniki 1 – 3)
J. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (streszczenie dostępne w kursie z prawa). – sugerujemy nie czytanie tej ustawy 
K. Ustawa  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (całość)
L. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (§ 3; § 60 – 80; § 92 – 120; § 126; § 131; § 164 – 170; §174a – 174c) – dla wygody, wydrukowane wyłącznie wybrane strony
M. Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego BondSpot (§3; 46 – 62; § 71, § 75) – dla wygody, wydrukowane wyłącznie wybrane strony

Nauka prawa poprzez czytanie ustaw i rozporządzeń po kilka razy byłaby żmudna i bardzo możliwe że również nie specjalnie owocna. W tym momencie, zdecydowanie radzimy Ci skorzystać z testów online, które pozwolą Ci najefektywniej zapamiętać, a później na egzaminie szybko przywołać z pamięci wszystkie prawne szczegóły.

I tak, jeśli korzystasz z testów dostępnych na perkmylife wykonaj po 2 podejścia do każdego dostępnego testu (najpierw przerób testy jeden raz po przeczytaniu każdej ustawy, a dopiero później w powtórce drugi – wszystkie na raz) oraz przeczytaj streszczenia do danych rozdziałów.

Na naukę prawa (o ile nie uczyłe/aś się go jeszcze do egzaminu na maklera) poświęć maksymalnie ok. 90 godzin (zwykle ok. 60h). W przypadku osób z licencją maklerską, wystarczy jedynie powtórzyć etykę oraz przerobić jeden raz wszystkie testy i przerobić streszczenia, co zajmuje około 30 godzin.
Przerwa z analizą techniczną

W przerwach od nauki prawa możesz już powtarzać opisane wcześniej działy (o czym mowa dalej) oraz przerobić historyczne zadania z analizy technicznej robiąc notatki i zapamiętując pojęcia znalezione w Internecie, bądź w książce Murphy’ego – „Analiza techniczna rynków finansowych”. Na zadania z analizy technicznej, nie poświęcać łącznie więcej niż 5-7 godzin - naucz się jedynie podstawowych czy też najbardziej popularnych i elementarnych metod.

MSSF - tym razem możesz pominąć :)

Rachunkowość międzynarodowa (MSSF) – konstrukcja tego oraz drugiego etapu egzaminu pozwala nam świadomie doradzić Ci, abyś całkowicie odpuścił/a sobie przygotowanie się ze standardów międzynarodowych MSSF/MSR na pierwszy etap egzaminu na DI i skupił/a się na nich dopiero podczas nauki do drugiego etapu egzaminu. Poświęć jednak chwilę czasu, by poznać treść Ustawy o Rachunkowości, którą zaklasyfikowaliśmy powyżej do aktów prawnych.

Jeśli nie miała/eś dotychczas styczności z tą dziedziną wiedzy (MSSF) to przygotowanie do niej zajmie Ci kolejne 30-60 godzin nauki (które co prawda i tak będziesz musiał/a poświęcić pod kątem 2 etapu egzaminu, jednak na pierwszy etap znacznie zmniejsza to efektywność „wynik/czas”). 

MSSF Materiały do kursu Doradca Inwestycyjny, wydruki aktów prawnych
Przetestuj się i wytrenuj do egzaminu

Po tym dokładnym zapoznaniu się z całym materiałem obowiązującym na egzaminie przychodzi czas na powtórki/tesowania (na który przygotuj od 30 do 60 godzin). Jeśli korzystasz z testów online, w tym celu wykorzystasz tryb „sprawdź się”- tj. odpowiadający warunkom na właściwym egzaminie. Materiału nie powtarzaj działami, tak jak to miało miejsce podczas nauki! Zalecamy, abyś każdego dnia rozwiązywał/a po dwa „całościowe” testy.

W ramach powtórzenia powinieneś/nnaś jeszcze raz przestudiować książki Hull’a i Fabozziego, skupiając się jedynie na zagadnieniach, które nadal sprawiają Ci problemy. Przydatne jest również powtarzanie wszelkich wzorów i pojęć.
Ostatnia prosta - egzamin próbny 

Przed egzaminem podejdź do egzaminu próbnego (np. jak ten który dostępny jest online na perkmylife). Sprawdzisz się w warunkach zbliżonych do tych panujących na prawdziwym egzaminie i wyłapiesz te obszary, które nadal wymagają poprawienia.

Ostatni tydzień przed egzaminem spędź na powtarzaniu materiału skupiając się na tym, co sprawia największe problemy. 


View similar articles on: Investment banking