UML (Unified Modeling Language)

Czym jest UML i dlaczego jest tak przydatny w pracy analityków biznesowych czy analityków systemów IT?

Viewed: 1352 times | Last modified on: 08.10.2020

Czym jest język UML?


UML, czyli skrót od Unified Modeling Language, jest językiem modelowania składającym się ze zintegrowanego zestawu wykresów. Język ten został opracowany, aby pomóc architektom systemów i oprogramowania w określaniu, wizualizacji, konstruowaniu i dokumentowaniu elementów systemów oprogramowania, a także w modelowaniu biznesowym i innych systemach (także tych nie opartych na oprogramowaniu). Celem języka UML jest zapewnienie standardowej notacji, która może być używana przez wszystkie metody programowania obiektowego. UML został zaprojektowany dla szerokiego zakresu zastosowań.


UML stanowi zbiór najlepszych praktyk inżynierskich, które okazały się skuteczne w modelowaniu dużych i złożonych systemów. Wykorzystuje się w nim głównie notacje graficzne, aby wyjaśnić, jak zaprojektowane zostały projekty oprogramowania. Korzystanie z UML pomaga zespołom projektowym komunikować się, testować potencjalne projekty i zatwierdzać je.


Dlaczego język UML jest tak przydatny?


Zastosowanie UML, szczególnie przy współpracy wielu zespołów, umożliwia jasną i zwięzłą komunikację osób, które specjalizują się w odmiennych obszarach. UML jest niezwykle użyteczny w komunikacji z przedsiębiorcami, którym potrzebujemy wytłumaczyć kluczowe informacje znajdujące się w kodzie, takie jak wymagania, szczegóły funkcjonalności czy procesów systemu.


Poza tym, dzięki użyciu diagramów UML do wizualizacji procesów, lub interakcji z użytkownikami, możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu, ale także ułatwić zrozumienie projektu.