Robert Kamirski
matematyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Connect
Education
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2011 - 2014
matematyczny