Piotr Mądrzyk
KONFERENCJA: PLANOWANIE PODATKOWE 2015, RUSSEL BEDFORD ...
Rzeszów / Polska
Connect
Education
RUSSEL BEDFORD POLAND 2015 - 2015
KONFERENCJA: PLANOWANIE PODATKOWE 2015
PRESCOIN, Buchs, Switzerland 2014 - 2014
PRESCOIN COACH
RUSSEL BEDFORD POLAND 2014 - 2014
SZKOLENIE CASH POOLING
RUSSEL BEDFORD POLAND 2014 - 2014
SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA I OCENA KONDYCJI
Experience
Prezes, MadMag sp. z o. o. 01/2015 - current