Piotr Krzak
Business Owner
Warsaw / Poland
Connect
Education
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2014 - 2015
EFC® - European Financial Consultant (studia podyplomowe)
Executive Academy of Scottsdale 2013 - 2014
Master of Business Administration
European Academy of Financial Planning 2013 - 2013
Ekspert w doborze produktów finansowych
University of Warsaw 2008 - 2013
Economics
Experience
Prezes Zarządu, FPP Group Sp. z o.o. 03/2014 - current
Właściciel, Financial Planner 10/2012 - current
Dyrektor Oddziału, Tax Care S.A. 03/2014 - 09/2014
Kierownik Oddziału, Phinance S.A. 10/2013 - 03/2014