Paweł Ciężki
Matematyka, Politechnika Łódzka
Connect
Education
Politechnika Łódzka 1979 - 1984
Matematyka