Michał Baciński
Myśliciel in Outside the box
Connections: 26
  |  
Warszawa / Polska
Connect
Education
Szkoła Główna Handlowa 2013 - current
Zarządzanie
Uniwersytet Warszawski 2014 - current
Informatyka
Experience
Myśliciel, Outside the box 01/2013 - 06/2014