Marek Jaskólski
finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Lubecko / Polska
Connect
Education
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2014 - current
finanse i rachunkowość