Maksymilian Siepsiak
zarządzanie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Iwiczna / Polska
Connect
Education
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 2010 - 2015
zarządzanie