Krzysztof Linde
Akademia Leona Koźmińskiego
Connect
Education
Akademia Leona Koźmińskiego 2016 - current
Zażądanie, Prawo