Konrad Lenart
Ekonomia, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Lublin / Poland
Connect
Education
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2016 - current
Ekonomia