Konrad Gąsowski
Ekonomia, Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie
Connections: 5
  |  
Warszawa
Connect
Education
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie 2016 - 2019
Ekonomia