Katarzyna Hellfeuer
Zarządzanie, Politechnika Śląska w Katowicach; PODATKI I PRAWO PODATKOWE
Bytom / Polska
Connect
About me
Znajomość Ustawy o Rachunkowości i Rozporządzenia o prowadzeniu KPiR,
 Znajomość ustawy o Pdof, VAT, ZUS,
 Znajomość form opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą,
 Praktyczne wykorzystanie przepisów Kodeksu Pracy,
 Koordynowanie procesów i procedur obowiązujących w organizacji,
 Kurs Kadrowo-Płacowy z obsługą programu Płatnik i Płace (Symfonia),
 Kurs maszynopisanie: biegłość pisania 200 znaków na minutę – bezwzrokowo,
 Prawo Jazdy kat. B,
 Zaangażowanie, inicjatywa, poczucie odpowiedzialności, samodzielność, zdolności analitycznego myślenia.
Education
Politechnika Śląska w Katowicach 2000 - 2005
Zarządzanie
Experience
Dyrektor ds. finansów i administracji, POL-AND 02/2013 - current
Koordynacja i nadzór systemu księgowości,  Koordynacja i nadzór pionu administracyjnego w firmie,  Nadzór działu Kadrowo-Płacowego,  Zarządzanie działem Pionu administacyjno-finansowego oraz wsparcie Działu Technicznego, koordynacja działań pomiędzy działami,  Przygotowanie firmy do prowadzenia ksiąg handlowych zg. z Ustawą o Rachunkowości,  Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w zgodzie z wymogami prawa bilansowego i podatkowego,  Sporządzanie bilansów oraz deklaracji podatkowych,  Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i księgowych w firmie,  Współpraca z zewnętrznymi organami podatkowymi i kontrolnymi,  Sterowanie płynnością finansową firmy poprzez sporządzanie przepływów finansowych operacji bezgotówkowych,  Nadzorowanie zgodność procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowymi,  Nadzorowanie system zbierania i przepływu danych finansowych w firmie,  Stałe nadzorowanie i ocena działań finansowych firmy - dokonywanie płatności, sporządzanie informacji w celu windykacji należności,  Sporządzanie danych do analiz finansowych firmy,  Nadzorowanie poprzez wewnętrzne kontrole pracowników  Prowadzenie rozliczeń z pracownikami firmy,  Sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad poprawnością gromadzonej dokumentacji dot. naliczania wynagrodzeń,  Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,  Wystawianie faktur sprzedażowych oraz rejestracja faktur zakupowych  Wspieranie planowania wydatków (
Główny księgowy, POL-AND 02/2013 - current