Justyna Olejnik
Kierownik Biura Obrotu Papierami Dłużnymi in Noble Securities S.A.
Warszawa / Poland
Connect
Education
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2006 - 2012
Finanse i Rachunkowość
Experience
Kierownik Biura Obrotu Papierami Dłużnymi, Noble Securities S.A. 09/2014 - 09/2014