Joanna Pińkowska
Samodzielna Księgowa, FSP Consulting Arkadiusz Mączka
Lubin / Poland
Connect
About me
● Uzyskanie kwalifikacji głównego księgowego z egz. zakończonym wynikiem bdb.- certyfikat - kod zawodu 121101
● Wieloletnie doświadczenie w księgowości firm o zróżnicowanych profilach działalności.
● Biegłość w sprawach podatkowych i poruszaniu się w przepisach.
● Absolwentka dobrej, ekonomicznej uczelni. Konsekwentne poszerzanie kompetencji.
● Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2010r.
● Wiedza z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, prawa gospodarczego,
zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, kosztów i opodatkowania.
Education
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2012 - 2013
Podatki
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 2000 - 2005
Rachunkowość i auditing
Experience
Samodzielna Księgowa, FSP Consulting Arkadiusz Mączka 07/2014 - current
Księgowa, Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. 03/2012 - 02/2014
Udział we wdrażaniu systemu klasy ERP - Microsoft Dynamics AX (Axapta)
Praca w systemie Sente oraz Microsoft Dynamics AX
Dekretacja i księgowanie faktur i innych dokumentów, sporządzanie deklaracji podatkowych, kontakt z bankami, urzędami, obsługa kontroli US
Operacje leasingowe, księgowanie pożyczek i kredytów
Księgowanie WNT, WDT, sporządzanie deklaracji Intrastat, rozliczanie różnic kursowych
Potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
Współpraca z audytorem zewnętrznym w trakcie corocznej kontroli
Księgowa, Rank Progress SA 10/2009 - 10/2011
Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla 5 spółek wchodzących w skład grupy Rank Progress S.A. ( obrót ponad 1 milion PLN miesięcznie)
Inwentaryzacja aktywów i pasywów, dokonywanie ich wyceny i ustalanie wyniku finansowego
Sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT itp.) GUS
Sporządzanie sprawozdań finansowych
Obsługa audytów księgowych i podatkowych, współpraca z biegłym rewidentem
Koordynowanie i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez referenta ds. księgowości
Księgowa, Przedsiębiorstwo Robót Górniczo-Wiertniczych Lubin Sp. z o.o. 09/2007 - 09/2009
Dekretacja i wprowadzanie dokumentów do programu finansowo-księgowego REWIZOR
Kontrola i uzgadnianie kont księgowych
Naliczanie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
Ustalenie podatku oraz sporządzanie deklaracji CIT
Naliczanie składników wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji DRA, RSA, RZA, ZUA, ZWUA sporządzanie przelewów itp.
Specjalista ds. księgowości - Kasjer, Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. 09/2005 - 06/2006