Iwona Wierzbicka
Główny Ksiegowy / Biuro Rachunkowe
Warszawa / Polska
Connect
Education
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Warszawie 1999 - 2003
Rachunkowośc Podatkowa
Experience
Główny księgowy, Takplast 01/2017 - current
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
-Sporządzanie rozliczeń w zakresie VAT, WNT, WDT;
-Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
-Wprowadzanie przelewów do systemu bankowego;
-Sporządzanie raportów kasowych, rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS, ZUS , US
Prowadzenie kadr (PŁATNIK).