Hubert Pietrusiak
Informatyka, Wyższa szkoła informatyki i Umiejętności
Warsaw / Poland
Connect
Education
Wyższa szkoła informatyki i Umiejętności 2014 - current
Informatyka