Grzegorz Kwiatkowski
Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Warszawa / Polska
Connect
Education
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2005 - 2010
Zarządzanie