Grzegorz Nowak
Ekonomika Obronnosci, Akademia Obrony Narodowej
Connections: 6
  |  
Warszawa / Polska
Connect
Education
Akademia Obrony Narodowej 2014 - current
Ekonomika Obronnosci