Ewa Gutkowska
bankowość inwestycyjna, Szkoła Główna Handlowa w Warsza...
Connections: 7
  |  
Radom / Polska
Connect
Education
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2015 - 2016
bankowość inwestycyjna