Dagmara Jędrzejczyk
prawo, Uniwersytet Warszawski
Warszawa / Polska
Connect
Education
Uniwersytet Warszawski 2007 - 2013
prawo
Experience
młodszy prawnik, Kancelaria Juris 01/2014 - current
 sporządzanie informacji prawnych (prawo cywilne, prawo handlowe), tworzenie umów oraz porad prawnych pod kierunkiem adwokata,
 wyszukiwanie wyroków sądowych i interpretacji prawa
 bieżące monitorowanie zmian w prawie,
 kontakt z klientami, sądami oraz urzędami,
praktykant, Kancelaria radcowska „Lex Biuro Prawne” w Łowiczu 01/2013 - 01/2013
pomoc przy sporządzaniu projektów dokumentów, pism i opinii prawnych
 analiza akt spraw, wyszukiwanie aktów normatywnych, orzeczeń sądowych i komentarzy przydatnych w prowadzonych sprawach
 asystowanie przy wykonywaniu czynności w sądach i kancelariach komorniczych
praktykant, Sąd Rejonowy w Łowiczu 01/2013 - 01/2013
zapoznanie się ze strukturą organizacyjną wydziału ksiąg wieczystych
 sprawdzanie czy notariusze pobrali opłaty sądowe od wniosków
 zapoznanie się ze strukturą ksiąg prowadzonych w formie papierowej i informatycznej