Alicja Wojtach
Administracja/prawno-biznesowa, Akademia Leona Koźmińskiego
Connect
Education
Akademia Leona Koźmińskiego 2017 - current
Administracja/prawno-biznesowa