Adrian Sienkiewicz
prawo, Uniwersytet Warszawski
Plonsk / Poland
Connect
Education
Uniwersytet Warszawski 2011 - current
prawo
Experience
uczestnik, Klinika Prawa UW 01/2014 - current
X 2014 - obecnie
- pomoc prawna w sprawach cywilnych
- tworzenie opinii prawnych
sekretarz, Prawniczy Akademicki Klub Turystyczny 01/2015 - current
I 2015 - obecnie
- zajmowanie się formalnymi sprawami Klubu
- organizacja wyjazdów
praktykant, HFPC - Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 01/2013 - 01/2014
X 2013 - I 2014
- tworzenie projektów pism i wystąpień
- obserwacja procesów sądowych
- udział w tworzeniu publikacji i organizacji konferencji
- tworzenie artykułów i notek prasowych
praktykant, Biuro RPO - Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego 01/2014 - 01/2014
V 2014
- tworzenie projektów pism
- research prawny
praktykant, Play - Dział Windykacji 01/2014 - 01/2014
VII 2014 - IX 2014
- korespondencja z sądami
- analiza zmian w przepisach prawnych
- analiza orzecznictwa pod kątem działalności firmy
praktykant, Helsińska Fundacja Praw Człowieka - Dział prawny 01/2013 - 01/2013
VII 2013
- tworzenie projektów pism i wystąpień
- obserwacja procesów sądowych