Doradca Inwestycyjny Egzamin Licencja

Wszystko o licencji Doradcy Inwestycyjnego. O egzaminie, poszczególnych etapach, zadaniach, materiałach, zdawalności i terminach. O zawodzie, obowiązkach i zarobkach.

Viewed: 28004 times | Last modified on: 05.02.2016

Doradca Inwestycyjny: Egzamin


Jak zostać Doradcą Inwestycyjnym? Mimo kontrowersji wokół tematu deregulacji, tego jak i innych licencjonowanych zawodów rynku kapitałowego, wciąż najbardziej dostępną dla wszystkich opcją jest zdanie 3-etapowego egzaminu państwowego na Doradcę Inwestycyjnego. Egzaminu, który organizowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego i zawsze odbywa się w Warszawie.

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny obowiązujący na egzaminie, jego zdanie wymaga wielomiesięcznych przygotowań. Tym skuteczniejszych i szybszych im nasza nauka jest bardziej ustryktyryzowana, a materiały z których korzystamy możliwie najbardziej zbliżone do faktycznego rodzaju pytań oraz zadań egzaminacyjnych. 

Przeczytaj też: Egzaminy zostają, czyli brak deregulacji


 


Terminy egzaminów na doradcę inwestycyjnego

 

Egzaminy na Doradcę Inwestycyjnego (wszystkie trzy etapy) organizowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego najczęściej dwa razy do roku. Pierwszy etap będzie zatem organizowany zwykle jesienią (październik / listopad) oraz wiosną (marzec).

Zobacz też: Ile czasu zajmuje przygotowanie do 1 etapu egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego?

Drugi etap najczęściej również odbywa się dwukrotnie - wiosną (maj) oraz zimą (grudzień / styczeń). Tym samym, zakładając, że zdamy pierwszy etap i chcemy podejść do drugiego etapu w pierwszym możliwym podejściu na przygotowanie mamy zwykle jedynie ok. 2 miesięce. Dlatego też rekomendowane jest rozpoczęcie przygotowań do drugiego etapu egzaminu jeszcze przed terminem etapu pierwszego.

Do trzeciego etapu egzaminu również możemy podejść dwa razy w roku - wiosną (marzec) lub latem (sierpień). To daje nam ok. 2 do 3 miesięcy od zdania drugiego etapu egzaminu na przygotowanie się do etapu trzeciego. Trzy miesiące to jest relatywnie dużo czasu na opanowanie zasad etyki oraz jedynie powtórzenie całego wcześniejszego materiału pod kątem wydawania rekomendacji inwestycyjnych - a to te dwa tematy stanowią zakres trzeciego etapu egzaminu.

Dokładna data każdego terminu jest publikowana na stronie KNF w formie komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych przy KNF. Zgodnie z obowiązującym prawem, musi ona zostać podana przez KNF najpóźniej na 90 dni przed. To jednak oznacza, że zaczynając naukę, na wiele miesięcy przed, zwykle jeszcze nie wiemy jaka będzie dokładna data egzaminu - musimy się więc opierać na statystykach terminów z lat wcześniejszych by dobrze rozplanowywać przygotowania.

 


Liczba podejść do egzaminu na doradcę inwestycyjnego

 

Teoretycznie, do egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego możesz podchodzić nieskończoną liczbę razy.

Istnieją jednak ograniczenia, które pozwalają na wykorzystanie jedynie 3 podejść do drugiego oraz trzeciego etapu, jeśli nie chcemy utracić statusu posiadania zdanego pierwszego bądź pierwszego i drugiego etapu. Przykładowo, jeśli zdamy pierwszy etap to musimy zdać etap drugi w ciągu jego 3 najbliższych terminów.

Zobacz też: Darmowe materiały dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych

Jeśli podejdziemy do wszystkich 3 najbliższych terminów i za każdym razem nie zdamy, niestety nasz zdany pierwszy etap niejako “przepada” i musimy ponownie zaczynać od zdawania tego pierwszego etapu, by móc ponownie spróbować swoich sił podczas etapu drugiego. To samo dzieje się, jeśli w ogóle nie podejdziemy do żadnego z 3 najbliższych terminów drugiego etapu - tutaj również musimy zaczynać od początku.

Co więcej, jeśli trzykrotnie nie zdamy etapu trzeciego egzaminu na doradcę inwestycyjnego - wtedy cofamy się aż do etapu pierwszego i musimy ponownie go zdawać.


Sala egzaminacyjna. Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego

 


Zakres tematyczny egzaminu

 

Egzamin na doradcę inwestycyjnego jest egzaminem trudnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt iż składa się z trzech części, gdzie łącznie wymaga się od kandydata wiedzy z wielu obszarów od etyki zawodowej, prawa cywilnego i gospodarczego, poprzez statystykę i zasady rachunkowości aż po zaawansowane metody wyceny obligacji czy instrumentów pochodnych.

Sprawdź:
Poradnik PERK: Egzamin na Doradcę Inwestycyjnego
Spis zagadnień obowiązujących na egzaminie 
 

 


Forma egzaminu

 

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji o formie i zasadach oceny poszczególnych etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego:
 

I etap
Test jednokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi, składający się ze 110 pytań. Całkowity czas trwania egzaminu to 5 godzin. Aby zdać musisz otrzymać 135+ punktów. Punkty są liczone wg. poniższej zasady:

 

  • Odpowiedź prawidłowa: + 2 punkty
  • Odpowiedź błędna: - 1 punkt
  • Brak odpowiedzi: 0 punktów

 

II etap
Odbywa się najpóźniej 8 tygodni po zakończeniu pierwszego etapu. Drugi etap to otwarte zadania problemowe. Na ich rozwiązanie jest przewidziane 5 godzin.

Do zaliczenia drugiego etapu należy uzyskać co najmniej 51% punktów za rozwiązanie każdego z 5-ciu zadań, dlatego to najtrudniejszy z egzaminów. Po jego zdaniu masz trzy najbliższe podejścia do 3-go etapu.

III etap
Odbywa się najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu drugiego etapu. Trzeci etap to również otwarte zadania problemowe. Na ich rozwiązanie kandydaci mają 2 godziny.

Do zaliczenia trzeciego etapu należy uzyskać co najmniej 51% punktów za rozwiązanie każdego z dwóch zadań (jedno z zasad etyki i prawa, drugie rekomendacyjne).
 

Naukę do egzaminu w zależności od ilości wolnego czasu jakim się dysponuje należy zacząć od 2 do 6 miesięcy przed egzaminem (przed 1 etapem). Średnio około 10-20% kandydatów podchodzących do egzaminu uzyskuje wynik pozytywny na I etapie, podczas gdy średnia dla osób korzystających z materiałów i szkoleń dedykowanych wzrasta już do 50%-60%.

 


Doradca Inwestycyjny: Zawód

 

Doradca Inwestycyjny to jeden z najbardziej prestiżowych zawodów w świecie finansów. Obecnie, w Polsce, licencję to wykonywania tego zawodu posiada około 550 osób (dane z początku 2016 roku).

Doradca Inwestycyjny jest obecnie wciąż zawodem licencjonowanym, co oznacza że do jego wykonywania konieczne jest zdanie egzaminu państwowego na Doradcę Inwestycyjnego, który to egzamin organizaowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 

Relacja z debaty "Bez deregulacji - czyli przyszłość zawodów Makler, Doradca Inwestycyjny", styczeń 2013 r.

 


Zobacz też: Licencja Maklera Papierów Wartościowych

Osoby, które uzyskały licencję w pierwszej kolejności najczęściej zaczynają od stanowisk analityków zwykle w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych czy też Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych. Osoby, które sprawdzą się na juniorskim stanowisku analitycznym, mogą liczyć na szybki awans w działach analitycznych bądź przejść na stanowiska zarządzających.

Najpopularniejsze nazwy stanowisk:

  • analityk portfeli akcyjnych
  • zarządzający portfelem akcji
  • zarządzający portfelem obligacji
  • zarządzający funduszem
  • doradca inwestycyjny
  • inwestor


W Polsce licencjonowani Doradcy Inwestycyjni cieszą się również dużym zainteresowaniem ze strony firm doradczych, których to klienci to bardzo często firmy sektora finansowego lub też firmy, które decydują się na wsparcie przy transakcjach M&A (fuzji i przejęć). Wiedza lub doświadczenie doradców inwestycyjnych jest w takich przypadkach niezwykle pomocna.
 

"Licencja Doradcy Inwestycyjnego będzie znaczącym atutem podczas rekrutacji do firm konsultingu strategicznego"


I tak, wiele osób posiadających licencę DI pracuje obecnie w konsultingu strategicznym (BCG, ATK, McKinsey, Bain, EY, Deloitte; zarówno w Polsce jak i za granicą), funduszach private equity jak Enterprise Investors, czy funduszach venture capital (tutaj lista przykładów może być b. długa - wystarczy zerknąć na listę funduszy dysponującymi środkami KFK).

Jeśli chodzi o firmy konsultingowe doradców inwestycyjnych kusić będą z pewnością bardzo wysokie wynagrodzenia (sprawdź: wyniki badania wynagrodzeń konsultantów) już na juniorskich stanowiskach analitycznych oraz szybka ścieżka kariery (stanowiska menadżerskie, możliwość zostania partnerem w firmie). Nierzadko na kolejne szczeble przeskakiwać możemy już co kilka/kilkanaście miesięcy.
 

Praca na GPW. Praca na rynku kapitałowym - analitycy rynku akcji, zarządzający portfelem akcji, obligacji. TFI. PTE


 


Doradca Inwestycyjny: Zarobki


Oprócz prestiżu, z zawodem Doradcy Inwestycyjnego wiążą się również wysokie zarobki, dla osób z kilkuletnim doświadczeniem rzadko poniżej 20 000 zł miesięcznie.
 

"Doradcy inwestycyjni po studiach bez żadnego doświadczenia mogą liczyć na 4-6 tys. brutto (...)"


Analitycy są najczęściej wynagradzani w formie stałej pensji. Zarządzający, oprócz stałej podstawy otrzymują również premie zależną od ich wyników.

Najlepsi Doradcy Inwestycyjni mogą liczyć na premie często liczone w setkach tysięcy złotych.

Dowiedz się więcej: Wywiad z licencjonowanymi doradcami nt. zarobków w branży

 

Related courses

Rated: 4.50 (2 votes)
Rated: 4.41 (37 votes)


1 493 USD
Rated: 5.00 (2 votes)
Rated: 5.00 (3 votes)

instructor
XXX YYY

Rated: 3.50 (2 votes)