Testy Werbalne

Baza rekrutacyjnych testów werbalnych (słownych). Pytania w j. angielskim, typu: Prawda / Fałsz / Nie wynika. Skuteczne przygotowanie do rekrutacji w bankowości, finansach, konsultingu etc.
Rated: 4.00 (based on 2 votes)
Enroll for the course
On-line course
from 11 USD
Course available
Skill Level: Basics
Time to complete: ~ 7 hours ~ 2 weeks
Access for: 2 months
Number of questions: 453
Number of tests: 16
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 • Baza werbalnych testów rekrutacyjnych, które w pełni odpowiadają prawdziwym testom stosowanym przez pracodawców podczas rekrutacji
   
 • Kilkaset pytań testowych jednokrotnego wyboru, które sprawdzają umiejętności analizowania i wyciągania logicznych wniosków na podstawie informacji zawartych w paragrafie tekstu (umiejętność tzw. analitycznego myślenia jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców cech) 
   
 • Odpowiedzi do pytań wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru danej odpowiedzi, wskazaniem powiązanych fragmentów tekstu oraz wskazówkami jak najszybciej uzyskać prawidłową odpowiedź w danym oraz zbliżonych przypadkach 
   
 • Testy przygotowane w języku angielskim 
   
 • Nielimitowana liczba podejść do każdego testu
   
 • Ograniczony czas na rozwiązanie każdego testu - 25 minut na 30 pytań - zgodny ze specyfiką testów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców 
   

Zakres materiału 

W skład pakietu wchodzi 15 testów rekrutacyjnych, każdy zawierający 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Pytania te odnoszą się do krótkich tekstów (o tematyce popularno-naukowej), na podstawie których należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy treść podanego w pytaniu stwierdzenia jest zgodna z prawdą - "True", nieprawdziwa - "False" lub orzec, że opierając się na tekście, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zdanie jest prawdziwe czy nie - "Cannot say".

Za poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną 0 punktów.

Testy werbalne sprawdzają, czy kandydat posiada następujące umiejętności:

 • interpretacji faktów i znaczeń danych wyrazów;
 • wyszukiwania odpowiedzi w tekście;
 • czytania ze zrozumieniem;
 • podejmowania decyzji pod presją czasu;
 • efektywnej pracy z tekstem
 • szybkiego analizowania informacji;
 • podejmowania logicznych decyzji na podstawie danych informacji;
 • logicznego myślenia;
 • porównywania argumentów.

Aby odtworzyć warunki panujące podczas rozwiązywania prawdziwych testów rekrutacyjnych, na rozwiązanie każdego z testów przeznaczone jest 25 minut. Trudność werbalnych testów rekrutacyjnych polega bowiem właśnie na ogarniczonym czasie i sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania informacji w tekście pod presją czasu.

Po zakończeniu testu generowany jest raport z punktacją. Do każdego pytania wskazana jest poprawna odpowiedź wraz z komentarzem i wskazaniem fragmentu tekstu, na którym oparte jest rozwiązanie. Zatem, po rozwiązaniu danego testu możemy przeanalizować swoje silne strony oraz obszary, gdzie popełniamy błędy i dzięki temu możemy do perfekcji przygotować się do osiągnięcia najwyższego wyniku podczas rekrutacji.

Liczba podejść do każdego z testów jest nielimitowana, a najlepszym sposobem na skuteczne przygotowanie się do testów rekrutacyjnych jest przerobienie jak największej liczby testów. Tak, by nie tylko wyrobić umiejętność poprawnego wnioskowania, ale też osiągnąć odpowiednie tempo.

 

Przykładowe pytania

testy rekrutacyjne angielski, testy numeryczne testy rekrutacyjne po angielsku, testy numeryczne pwc, testy do deloitte, testy rekrutacyjne chomikuj, testy analityczne rekrutacja, deloitte testy rekrutacyjne, przykładowe testy analityczne, przykładowe testy rekrutacyjne, testy rekrutacyjne, testy werbalne, testy analityczne, kmpg testy, test analitycznego myślenia, testy numeryczne przykłady, testy w rekrutacji, rekrutacja testy, rozmowa o pracę testy, rozmowa kwalifikacyjna testy, testy na rozmowie kwalifikacyjnej, testy do pracy, testy praca, testy rekrutacja, kearney testy, ey testy, ernst young testy, pwc testy, bcg testy, mckinsey testy, testy analityczne online, testy rekrutacyjne online, testy werbalne online, testy rekrutacyjne przykłady, testy rekrutacyjne przygotowanie, testy rekrutacyjne zadania, testy rekrutacyjne comarch, testy rekrutacyjne logiczne, testy rekrutacyjne audyt, testy rekrutacyjne przykładowe

Question 1: Working at home requires boundaries.

A) True

B) False

C) Cannot say

Check the Solution!

 

Question 2: If organized well, working at home may be suitable for everyone.

A) True

B) False

C) Cannot say

Check the Solution!

 

Question 3: Resting time should equal working time. 

A) True

B) False

C) Cannot say

Check the Solution!

 

Zniżki

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych).

 

Jakie są wymagania, by móc przystąpić do rozwiązywania testów werbalnych?

 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej B1/B2
 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu
 • zupełny brak potrzeby posiadania wiedzy z konretnej dziedziny (np. finansów czy ekonomii) 


Co zyskuję, wykupując dostęp do testów?

 • Dostęp do 15 testów werbalnych zawierających kilkaset zamkniętych pytań testowych sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia
 • Szczegółowe odpowiedzi do każdego zadania wraz z wyjaśnieniami i wskazaniem odpowiedniego fragmentu w tekście
 • Skuteczny i wyczerpujący trening z werbalnymi testami rekrutacyjnymi oraz opanowanie ich rozwiązywania pod dużą presją czasu
 • Umiejętności szybszego i poprawnego rozwiązywania testów werbalnych 
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które chcą pomyślnie przejść jeden z etapów rekrutacji do wymarzonej pracy dzięki osiągnięciu wysokiego wyniku na werbalnych testach rekrutacyjnych
 • Osób, które swoją przyszłość wiążą z sukcesem w branżach, w których pracodawcy korzystają z werbalnych testów rekrutacyjnych takich, jak m.in. Finanse i Bankowość, Konsulting Strategiczny, Doradztwo, Handel, Farmacja, Przemysł i Motoryzacja, Petrochemia i Energia, FMCG, Telekomunikacja, IT
 • Osób, które chcą dowiedzieć się, jak wyglądają testy werbalne oraz przećwiczyć ich rozwiązywanie, zwiększając tym samym szansę na powodzenie w rekrutacji

Similar products

Testy Numeryczne

On-line course

.the case interview

In-class course (+ on-line)

Przemyslaw
2019/06/16 wrote:
3/5
x
Michał
2018/03/28 wrote:
5/5
Praktyczne pytania, dobrze przygotowuje do prawdziwych testów rekrutacyjnych w firmach konsultingowych.