Kurs Aktuarialny

Jak zostać Aktuariuszem? Postaw na kurs on-line przygotowujący do egzaminów aktuarialnych: teoria + interaktywne testy egzaminacyjne!
Rated: 4.63 (based on 8 votes)
Enroll for the course
On-line course
from 205 USD
Course available
Skill Level: Intermediate
Time to complete: ~ 360 hours ~ 20 weeks
Access for: 18 months
Number of questions: 1421
Number of tests: 192
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 • Pakiet Kurs aktuarialny obejmuje cztery kursy on-line:
   - Matematyka Finansowa
   - Ubezpieczenia Życiowe
   - Ubezpieczenia Majątkowe
   - Prawdopodobieństwo i Statystyka

   
 • Interaktywne testy zawarte w każdym z powyższych kursów to łącznie ponad 1400 rozwiązanych "krok po kroku" zadań egzaminacyjnych z czterech bloków egzaminu aktuarialnego (omówione co najmniej 34 edycje testów, począwszy od 2004 roku)
   
 • Nie tylko zadania! W skład kursu wchodzi również baza kompleksowo przygotowanych materiałów teoretycznych składająca się z ponad 150 stron opracowań obejmujących całość wymaganej teorii 
   
 • Niezbędne podczas rozwiązywania testów tablice wzorów oraz wytłumaczone przykłady ich zastosowania
   
 • Kurs podzielony na dwa tryby nauki: Nauka (testy z historycznych egzaminów, dużo czasu przeznaczonego na każde zadanie) oraz Sprawdź się (zadania dobierane losowo, tryb odwzorowujący prawdziwe warunki panujące na egzaminie aktuarialnym, ograniczony czas na wykonanie poszczególnych poleceń)

 

Zakres materiału

Ten pakiet Kursów Aktuarialnych stanowi kompletne przygotowanie do:

 • Czterech części państwowego egzaminu aktuarialnego oraz odpowiada wymaganiom Komisji Egzaminacyjnej przy KNF
 • Pracy w zawodzie Aktuariusza - wyrabiając m.in. umiejętności taryfikacji składek, kalkulacji ryzyka ubezpieczeniowego, kredytowego i rynkowego, wyliczania marginesu wypłacalności oraz dostarczając inne wymagane kwalifikacje do pełnienia obowiązków Aktuariusza
   

 

Materiały teoretyczne
Wchodzące w skład kursu materiały teoretyczne to bogate opracowania zawierające głównie elementy wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązujących tematów na egzaminach aktuarialnych. Materiały te pozwolą Ci efektywnie przygotować się do wszystkich czterech 
części egzaminu aktuarialnego bez potrzeby korzystania z dodatkowych opracowań lub książek.

 

Wersje kursu oraz zniżki

Niniejszy kurs składa się z czterech osobnych modułów: 

 

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych i wybranej edycji kursu).

 

Jakie są wymagania by przystąpić do kursu?

 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu


Co zyskuję dzięki udziałowi w kursie?

 • Dostęp do ponad 1400 kompleksowo opracowanych pytań egzaminacyjnych wraz z rozwiązaniami, których przerobienie sprawi, że nic Cię nie zaskoczy na prawdziwym egzaminie aktuarialnym
 • Czytelnie wyłożoną całą teorię w postaci 150 stron opracowań, zawierających przydatne przy rozwiązywaniu testów wzory i przykłady ich zastosowań
 • Pewność, że materiały dostępne w kursie są zgodne z wymaganiami Komisji Egzaminacyjnej
 • Wiedzę i umiejętności wymagane do osiągnięcia pozytywnego wyniku z czterech części państwowego egzaminu aktuarialnego
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które chcą zdobyć licencję Aktuariusza i zdać niezbędny do tego egzamin państwowy
 • Studentów matematyki, statystyki bądź finansów / ubezpieczeń
 • Osób, które swoją przyszłość wiążą z sukcesem w branży ubezpieczeniowej
 • Osób, które nie boją się wyzwań i mają w sobie samomotywację, która pozwala konsekwentnie przygotowywać się z kursem on-line
 • Osób, które są ambitne i otwarte na nowe umiejętności, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.
 • Osób, które interesują się szeroko pojętą branżą ubezpieczeniową i teorią ubezpieczeń
Read more about: Aktuariusz

Curriculum

Topic
Dział I Oprocentowanie proste, składane i ciągłe (Moduł I)
Dział II Rachunek rent (Moduł I)
Dział III Spłata długu (Moduł I)
Dział IV Deprecjacja i aprecjacja zasobu (Moduł I)
Dział V Analiza decyzji inwestycyjnych (Moduł I)
Dział VI Papiery wartościowe (Moduł I)
Dział VII Zarządzanie aktywami i pasywami (Moduł I)
Dział VIII Czasowa struktura stóp procentowych (Moduł I)
Dział IX Opcje i instrumenty pochodne (Moduł I)
Dział X Elementy ekonomiki ubezpieczeń na życie (Moduł II)
Dział XI Tablice trwania życia (Moduł II)
Dział XII Ubezpieczenia na życie (Moduł II)
Dział XIII Renty życiowe (Moduł II)
Dział XIV Składki ubezpieczeniowe netto (Moduł II)
Dział XV Rezerwy netto (Moduł II)
Dział XVI Ubezpieczenia dwóch i więcej osób (Moduł II)
Dział XVII Koszty w ubezpieczeniach na życie (Moduł II)
Dział XVIII Opcje w umowie ubezpieczenia (Moduł II)
Dział XIX Inne rodzaje ubezpieczeń na życie i rent życiowych (Moduł II)
Dział XX Modele ryzyka ubezpieczeniowego (Moduł III)
Dział XXI Teoria ruiny (Moduł III)
Dział XXII Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ryzyk (Moduł III)
Dział XXIII Kalkulacja rezerw (Moduł III)
Dział XXIV Zmienna losowa i jej rozkład (Moduł IV)
Dział XXV Rozkłady wielowymiarowe (Moduł IV)
Dział XXVI Rozkłady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej (Moduł IV)
Dział XXVII Procesy stochastyczne (Moduł IV)
Dział XXVIII Metody estymacji parametrów rozkładu (Moduł IV)
Dział XXIX Testowanie hipotez statystycznych (Moduł IV)
Dział XXX Metody bayes'owskie (Moduł IV)
Małgorzata Kajdańska · Politechnika Śląska w Gliwicach, matematyka
2019/01/20 wrote:
5/5
Pełen profesjonalizm :)
Jan Jankowski · Matematyka, Uniwersytet Gdanski
2018/11/15 wrote:
4/5
OK.
Katarzyna Magdzińska · medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2018/10/14 wrote:
5/5
dziękuję za cenną wiedzę
Katarzyna Magdzińska · medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2018/10/14 wrote:
5/5
dziękuję za cenną wiedzę
Katarzyna Magdzińska · medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2018/10/14 wrote:
5/5
dziękuję za cenną wiedzę
Piotr Hołda · Finanse i rachunkowość, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2017/12/31 wrote:
5/5
Bardzo profesjonalny kurs
Anna Telecka · MBA, Politechnika Lubelska
2017/07/24 wrote:
5/5
Dobry przejrzysty kurs
Arkadiusz
2016/10/22 wrote:
.
Arkadiusz
2016/10/22 wrote:
.
Arkadiusz
2016/10/22 wrote:
.
Tomasz
2016/03/21 wrote:
Kurs w porządku. Szkoda, że nie ma rozwiązań najbardziej aktualnych egzaminów.
Daniel Traczewski · Praktykant w Biurze Aktuariatu Technicznego, Warta
2015/08/30 wrote:
4/5
Kurs w ogólności spełnił moje oczekiwania. Obejmuje on wszystkie zagadnienia, które zawarte są w egzaminie. Dobrym pomysłem zastosowanym w szkoleniu jest ograniczenie czasowe, ponieważ symuluje to prawdziwą sytuację stresową z egzaminu i zmusza do pełnego zaangażowania. Niewielkim minusem jest dla mnie trochę ogólnikowo potraktowana sfera teoretyczna. Brakuje np. niektórych wzorów, które wykorzystywane są później w rozwiązaniach. Ponadto, dobrym pomysłem byłby link do konkretnego miejsca z teorią/wzorem wykorzystanym w rozwiązaniu. Poza tym, kurs bardzo profesjonalny i merytoryczny. Polecam!
2015/08/12 wrote:
Przede wszystkim, od kursów oczekuje się czytelności. Kiedy mam sprawdzić czyjś tok rozumowania oraz obliczenia, które przeprowadził, to muszę się skupić na merytorycznej zawartości rozwiązania a nie na próbie zgadnięcia co autor miał na myśli. Kurs (AKTUARIUSZ MODUŁ II i AKTUARIUSZ MODUŁ IV) spełnia w zupełności to oczekiwanie. Rozwiązania są czytelne, przejrzyste i mają jasny układ. Czyni to korzystanie z rozwiązań łatwym i intuicyjnym. Bardzo dobrym pomysłem jest też zwięzłe przedstawienie najważniejszych faktów z teorii. Przyda się to każdemu jako tak zwana „kartka ze wzorami”, bardzo pomocna przy nauce do części teoretycznej.