Kalkulator finansowy TI BA II PLUS PROFESSIONAL | Doradca inwestycyjny / CFA

Kup kalkulator już teraz i rozpocznij naukę do Doradcy Inwestycyjnego lub CFA!
Przejdź do płatności
Educational product
from 61 USD
Course available
Skill Level: Basics
Delivery: Yes, price included - courier
Languages: pl

Description of the product

 

Kupując ten produkt otrzymasz

 

 

Kalkulator pozwoli Ci obliczyć:

 

 • NPV, NFV, IRR, Duration, Modified Duration
 • Okres zwrotu, Zdyskontowany okres zwrotu
 • Wielkości związane z wartością pieniądza w czasie takie jak renta roczna, kredyt hipoteczny, dzierżawa, lokata i wiele więcej.
 • Wycenić obligacje oraz obliczyć ich miary ryzyka
 • Generuje listy amortyzacyjne
 • Przeprowadza analizę przepływów pieniężnych (cash-flow) dla 24 nierównych przepływów z maksymalnie czterocyfrową częstotliwością.
 • Statystyki jednej lub dwóch zmiennych z wykorzystaniem jednego z czterech modeli regresji: liniowej, logarytmicznej, wykładniczej i potęgowej.
 • Cztery różne metody obliczania deprecjacji, pozostała wartość księgowa i pozostała wartość podlegająca deprecjacji.
 • Pozwala obliczyć próg rentowności, przeprowadza konwersję stóp procentowych
 • Funkcje matematyczne obejmują obliczenia trygonometryczne, logarytmy naturalne i potęgi.
 • Wbudowana pamięć znacznie ułatwia obliczenia
 • Automatyczne wyłączanie kalkulatora pozwalające przedłużyć żywotność baterii.
 • Zasilanie bateryjne

Similar products

Kurs Doradca Inwestycyjny

In-class course (+ on-line)

Kurs maklerski

In-class course (+ on-line)