Egzamin próbny na doradcę inwestycyjnego | 1 etap

Przystąp do egzaminu próbnego na doradcę inwestycyjnego - 1 etap - ok. 5-14 dni przed egzaminem KNF. Sprawdź swoją wiedzę
Zapisz się na egzamin
On-line course
from 22 USD
Course available
Skill Level: Intermediate
Time to complete: ~ 5 hours
Access for: 1 months
Number of questions: 110
Number of tests: 1
Languages: pl

Description of the course


Ogólnopolski Egzamin Próbny na Doradcę Inwestycyjnego (OEP DI) to:

 • Test próbny przed 1 etapem egzaminu na doradcę inwestycyjnego organizowanego przez KNF
 • Egzamin organizowany w formie testu elektronicznego na perkmylife.
 • Zadania są unikalne i odpowiadające poziomem trudności egzaminowi państwowemu (tj. z bardzo dużym prawdopodobieństwem zadania te nie występują/nie wystąpią w żadnym innym teście, lecz odpowiadają schematowi docelowego egzaminu)
 • Zadania są układane przez osoby z licencją doradcy inwestycyjnego
 • Każdy uczestnik ma dostęp do tych samych 110 pytań testowych
 • Do testu możesz podejść w dowolnym momencie w roku!
 • Wyniki udostępniane są w formie elektronicznej, a ponadto każdy uczestnik otrzyma dostęp do arkusza udzielanych przez siebie odpowiedzi.


OEP DI odpowiada formułą 1 etapowi egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego organizowanemu przez KNF

 • Test składa się ze 110 pytań testowych, typu A, B, C, D, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
 • Pytania są punktowane w następujący sposób: +2 pkt. – poprawna odpowiedź; -1 pkt. – błędna odpowiedź; 0 pkt. – wstrzymanie się od odpowiedzi.
 • Po włączeniu testu, na jego rozwiązanie kandydat będzie miał dokładnie 300 minut czasu.
 • Warunkiem zaliczenia egzaminu jest otrzymanie 135 punktów


Jak przygotować się do OEP’u?:

 • Aby wziąć udział w egzaminie niezbędny jest stały dostęp do Internetu w czasie rozwiązywania testu.
 • Zalecamy rozwiązywanie testu w ustronnym miejscu, aby samodzielnie i bez zakłóceń przejść przez cały test.
 • Po zapisaniu się na egzamin, należy zapoznać się z instrukcją wypełniania testu.
 • Zalecamy również przygotowanie sobie sprawnego kalkulatora finansowego, tablic matematyczno-finansowych; kilku czystych kartek papieru oraz długopisu.
 • Sugerujemy przystąpienie do egzaminu na 5-14 dni przed docelowym egzaminem.