Doradca Podatkowy | Egzamin ustny

Na bieżąco aktualizowane opracowania pytań otwartych do Egzaminu na Doradcę Podatkowego | Egzamin Ustny (Nowe!) - przyspiesz swoje przygotowania z naszymi e-bookami!
Rated: 4.40 (based on 10 votes)
100% Aktualne: Kupując te materiały otrzymasz aktualizacje zgodne z najnowszą uchwałą Ministerstwa Finansów z br. (NOWE kazusy, pyt. testowe i otwarte)
Wykup dostęp!
On-line course
from 75 USD
Course available
Skill Level: Intermediate
Time to complete: ~ 100 hours ~ 4 weeks
Access for: 12 months
Number of questions: 879
Number of tests: 10
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 • Szczegółowe opracowanie około 879 pytań otwartych z częsci ustnej egzaminu na Doradcę Podatkowego (wszystkie pytania z najnowszej Uchwały MF)
   
 • Ponad 2400 stron materiałów omawiajacych CAŁĄ wymaganą teorię na egzaminie
   
 • Materiały przygotowane przez osoby posiadające tytuły Doradcy Podatkowego lub inne, międzynarodowe certyfikaty z dziedziny rachunkowości i podatków oraz szerokie praktyczne doświadczenie w doradztwie podatkowym.

 

Zakres materiału

Ten kurs przygotuje Cię do zdania części ustnej egzaminu na Doradcę Podatkowego oraz odpowiada całkowicie wymaganiom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.
 

Przykładowe pytania otwarte opracowane w e-booku:

 • Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych
 • Vacatio legis – co to jest i czemu służy?
 • Warunki opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów dokonywanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa, jeżeli nie mogą być stosowane procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz którego wypłacane są odsetki, prowadzi w danym państwie, z którego pochodzą odsetki, działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład, a wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem
 • Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
 • Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Czynności podlegające opodatkowaniu, czynności wyłączone z opodatkowania
 • Zwolnienie „podmiotowe” od podatku od towarów i usług, w tym wartość sprzedaży uprawniająca do zwolnienia, sposób jej liczenia, utrata prawa do zwolnienia, wyłączenia ze zwolnienia
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek od pożyczek
 • Obowiązki osoby fizycznej w podatku od nieruchomości
 • Proszę omówić procedurę ustalania wartości rynkowej nieruchomości nabytej w spadku, jeżeli podatnik tej wartości nie określił w zeznaniu podatkowym

 

Zobacz próbkę e-booka: Opracowanie Doradca Podatkowy Pytania Otwarte (Nowe!)

 

 

Wersje kursu oraz zniżki

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych)

 

Jakie są wymagania by przystąpić do kursu?

 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu
 • ogólna wiedza z zakresu prawa i analizy podatkowej. 

 

Co zyskuję, wykupując dostep do kursu?

 • Setki szczegółowo opracowanych pytań otwartych dotyczących różnych problemów prawa podatkowego oraz kompleksowo omówione zagadnienia teoretyczne wymagane na egzaminie na Doradcę Podatkowego
 • Wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnego rozwiązania poleceń otwartych pojawiających się w części ustnej na egzaminie na Doradcę Podatkowego
 • Predyspozycje do pracy w świecie doradztwa podatkowego np. jako konsultant do spraw podatków, prawnik do spraw prawa podatkowego, a po zdaniu egzaminów jako doradca podatkowy
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu Doradcy Podatkowego oraz zdać niezbędny do tego egzamin państwowy
 • Studentów rachunkowości, finansów lub prawa i administracji
 • Księgowych, chcących rozszerzyć lub zmienić zakres swoich kompetencji
 • Osób, które interesują się szeroko pojętą tematyką podatków
 • Osób, które są ambitne i otwarte na nowe umiejętności, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.

Curriculum

Topic
I. ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA [38 pytań otwartych]
II. ANALIZA PODATKOWA [71 pytań otwartych]
III. PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ WSPÓLNOTOWEGO PRAWA PODATKOWEGO [53 pytania otwarte]
IV.1 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Zagadnienia wspólne [46 pytań otwartych]
IV.2 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek od towarów i usług [61 pytań otwartych]
IV.3 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek dochodowy od osób fizycznych [45 pytań otwartych]
IV.4 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek dochodowy od osób prawnych [40 pytań otwartych]
IV.5 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek tonażowy [1 pytanie otwarte]
IV.6 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek akcyzowy [15 pytań otwartych]
IV.7 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek od wydobycia niektórych kopalin [3 pytania otwarte]
IV.8 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek od gier [5 pytań otwartych]
IV.9 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatek od niektórych instytucji finansowych [3 pytania otwarte]
IV.10 MATERIALNE PRAWO PODATKOWE | Podatki i opłaty samorządowe [52 pytania otwarte]
V.1 POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI | POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI [128 pytań otwartych]
V.2 POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI ORAZ POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI | Postępowanie egzekucyjne w administracji [30 pytań otwartych]
VI MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNE [30 pytań otwartych]
VII PRAWO DEWIZOWE [12 pytań otwartych]
VIII PRAWO KARNE SKARBOWE [39 pytań otwartych]
IX ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ [40 pytań otwartych]
X RACHUNKOWOŚĆ [73 pytania otwarte]
XI EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH [36 pytań otwartych]
XII PRZEPISY O DORADZTWIE PODATKOWYM I ETYKA ZAWODOWA [58 pytań otwartych]

Similar products

Reviews:

Wśród firm i organizacji, które nam zaufały i korzystały z produktów edukacyjnych PERK, znalazły się:

Sylwia
2019/11/24 wrote:
1/5
nieaktualne
Patrycja Macander · Administration, Uniwersytet łódzki / University of Lodz
2015/02/28 wrote:
5/5
Wykupując kurs na doradcę podatkowego z portalu perkmylife.com jeszcze do końca nie wiedziałam jak bardzo pomoże mi to usystematyzować moją wiedzę na temat podatków. Muszę powiedzieć, że moje wrażenia są bardzo pozytywne. Precyzyjnie, jasno i absolutnie fachowo przedstawione informacje w materiałach pomocniczych umilały mi naukę, jak również motywowały do dalszego zgłębiania wiedzy podatkowej. Warto zwrócić uwagę na szatę graficzną, która nie męczyła oka, czytało się tekst naprawdę dobrze dzięki wypunktowaniom, prostym czcionkom i nieprzesadnym grafikom. Przekonały mnie również zawarte podstawy prawne odpowiedzi, które świadczą o profesjonalizmie osoby opracowującej owe zagadnienia kursu. Jako studentka, która dopiero poznaje świat podatków, dowiedziałam się wielu niezbędnych wiadomości, które z pewnością ułatwią mi nie tylko zdanie egzaminu na doradcę podatkowego, ale również otworzą wiele drzwi do mojej wymarzonej kariery zawodowej. Jestem pewna, że jeszcze nie raz skorzystam z usług perkmylife.com ze względu na profesjonalnie przekazywaną wiedzę, a także adekwatną do tego cenę usług.
2015/02/26 wrote:
Opracowanie pytań otwartych na doradcę podatkowego to kompleksowy zestaw pytań i odpowiedzi z egzaminu na doradcę podatkowego. Opracowanie to prezentuje dogłębnie i konkretnie sprecyzowane odpowiedzi, które pomagają zrozumieć zagadnienia prawne osobom nie tylko na co dzień związanym z tematyką podatkową ale także osobom, które zaczynają przygodę z podatkami. Forma prezentacji pytań i odpowiedzi jest klarowna, usystematyzowana i przejrzysta, a prezentacja spisu treści pozwala na szybsze dotarcie do konkretnych zagadnień. Opracowanie to jest w mojej opinii bardzo cennym źródłem wiedzy podatkowej, który z pewnością dzięki rzeczowym odpowiedziom, uskuteczni i zintensyfikuje przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego.
User Removed · Finanse i rachunkowość, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2015/02/17 wrote:
5/5
Materiały już na pierwszy rzut oka są bardzo przejrzyste. Można by nawet je porównać z notatkami studenta, a to bardzo ułatwia naukę. Tytuły, wypunktowania, pogrubienia to wszystko składa się na lepszy efekt przyswajania nowych informacji. Dużym ułatwieniem są wypisane treści konkretnych artykułów ustawy, które są potwierdzeniem i dowodem przedstawionego wcześniej zagadnienia. Student zwykle mimo tego, że ma podany numer konkretnego artykułu, nie zawsze sprawdza go w ustawie, a najczęściej korzysta z nieuaktualnionych danych popełniając tym samym błąd, a w tutaj nie musi sięgać po ustawę, zastanawiać się i szukać. Bardzo ważne są wyjątki czy też ograniczenia do danego artykułu. Ułatwieniem jest również to, iż czytając najpierw prawidłową odpowiedź, a później podstawę prawną, sami możemy już rozważyć, które słowa z danego artykułu są najważniejsze, co jest trudne do zauważenia przy czytaniu po raz pierwszy nudnych podstaw prawnych. Dużym atutem kursu są dołączone kazusy. Są one przykładami z życia, trudnymi do określenia i rozwiązania na pierwszy rzut oka. Jednak wszytko zostaje wyjaśnione i poparte podstawą prawną. Podsumowując myślę, że materiały pomogły zrozumieć istotę doradztwa podatkowego i nurtujące problemy z tym związane. Najważniejszym jest to, że uczy nas, że wszystkie odpowiedzi znajdziemy w odpowiednich podstawach prawnych, których wiedzę powinniśmy przyswoić.
Piotr Byczyński · Law, Uniwersytet łódzki / University of Lodz
2015/02/17 wrote:
4/5
Moduł z kazusami podatkowymi jest przystępny w odbiorze i odpowiednio dopracowany graficznie. Na początku tej części znajduje się spis treści, co ułatwia poruszanie się po kazusach. W tym miejscu mam jednak małą sugestię – warto rozważyć jakiś skrótowy opis przytaczanych spraw pod numerami kazusów w spisie treści. Skargi są ciekawie opracowane, każda z nich zawiera wyczerpujące uzasadnienie. Układ graficzny zbioru jest przejrzysty i nie przysparza problemów z czytaniem. W tekście zdarzają się jednak pomyłki w postaci np. pominięcia słów. Poza tym nie mam większych zastrzeżeń do ocenianego przeze mnie zbioru, materiał oceniam, jako interesujący i przydatny w przygotowaniach do egzaminu na doradcę podatkowego. Zarówno graficznie, jak i merytorycznie, przygotowane przez Państwa opracowanie prezentuje się moim zdaniem profesjonalnie.
Krystian Płoski · Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2015/02/17 wrote:
5/5
Moduły zostały przygotowane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla kursanta, aby mógł jak najlepiej przyswoić ogromną dawkę wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów na doradce podatkowego. Materiał w nich zawarty jes przystępny także dla osób, które dopiero zaczynają odnajdywać sie w tematyce doradztwa podatkowego. Pozytywnym elementem jest szczegółowe opracowanie pytań wraz z dołączoną do nich podstawą prawną, aby każdy mógł zapoznać się z treścią przytoczonej ustawy lub przepisu. Niewątpliwą zaletą kursu stworzonego przez PERK jest to, że nie musimy poszukiwać ani nabywac dodatkowych pomocu naukowych, ponieważ moduły zawierają wszystkie zagadnienia niezbędne do zdania egzaminu na doradcę podatkowego
Małgorzata
2015/02/16 wrote:
5/5
Mogę stwierdzić, że zakup kursu będzie dobrą inwestycją. Po pierwsze treść kursu cechuje się przejrzystością – co jest bardzo cenne aby odnaleźć się w ogromny gąszczu ustaw. Kolejna cecha to uporządkowanie i logika. Bardzo trafiło mi do gustu to, że pod każdym pytaniem znajduje się podstawa prawna odpowiedzi. Jest to wielkie ułatwieni, ponieważ nie trzeba samemu szukać danego artykułu. Uważam, że dla kandydata przygotowującego się do egzaminu na doradcę podatkowego jest to obowiązkowe kompendium wiedzy. Zagadnie są opisane w sposób wyczerpujący i dlatego nie ma potrzeb sięgania po dodatkowe publikacje, aby zrozumieć dany temat. E-book „Doradca podatkowy” może stanowić także źródło informacji nie tylko dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, ale także dla studentów, którzy dopiero zgłębiają te zagadnienia. Dla mnie będzie to ciekawa forma na powtórkę materiału przed egzaminami na studiach.
Anna Moczała · Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa
2015/01/31 wrote:
5/5
Aby skutecznie przygotować się do egzaminu na doradcę podatkowego rozważnym wyborem jest skorzystanie z pomocy Perkmylife.com. Wychodząc naprzeciw potrzebom kandydatów przygotowali kompleksowy kurs na doradcę podatkowego, w pełni dostosowany do wymogów egzaminacyjnych. Zaletą e-booka, zawierającego opracowania pytań otwartych do egzaminu jest po pierwsze przejrzyste przedstawienie zagadnień zgodnie z podziałem na wszystkie dziedziny obowiązujące w wymaganiach. Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane w sposób treściwie przedstawiający problem, dostarczając wielu istotnych uwag. Takie ujęcie jest zarazem cenne dla osób chcących uporządkować swoją wiedzę w zakresie każdego z obowiązkowych pytań, jednakże z drugiej strony młodzi adepci sztuki podatkowej mogą uznać niektóre treści za niewytłumaczone dostatecznie, co zapewne skieruje ich do samodzielnego uzupełnienia wiedzy. Kandydaci na doradców podatkowych obeznani w języku prawniczym uznają kurs za przystępny i poruszający najważniejsze zagadnienia. Oczywiście, co istotne, każda odpowiedź na pytanie zawiera poparcie w przepisach prawnych, wyszczególnionych pod każdą odpowiedzią na dane pytanie. Kolejnym obowiązkowym punktem przygotowań do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego jest zmierzenie się z praktycznymi przykładami kazusów. Perkmylife.com przedstawia w kursie profesjonalne rozwiązania tych praktycznych przypadków. Jako osoba kształcąca się i samodzielnie poszerzająca wiedzę w zakresie podatkowym potraktowałabym ten kurs za cenną wskazówkę na drodze przygotowań do egzaminu państwowego, który niewątpliwie ułatwiłby trud przygotowań i uzyskanie pozytywnego wyniku.
Monika Moskwa · Law, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
2015/01/15 wrote:
5/5
Zbiór ten ma jasny i przejrzysty układ graficzny, co pomaga w przyswajaniu wiedzy, a sposób, w jaki wypunktowane są istotne informacje z pewnością ułatwia zapamiętywanie. Istotne jest także to, że czytelny spis treści części zawierających pytania otwarte, pozwala na łatwe odnalezienie interesującego nas zagadnienia. Co do spisu treści opracowania kazusów, to mógłby on zawierać krótki opis przytaczanych spraw, co na pewno ułatwiłoby poruszanie się po tym zbiorze. Sama treść pod względem merytorycznym jest profesjonalnie przygotowana, a zarazem ciekawie opracowana i bardzo przystępna w odbiorze. Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne są sformułowane w sposób zwięzły i wyczerpujący, dzięki czemu nie trzeba posiłkować się w nauce innymi pozycjami. Reasumując, opracowane „Doradca podatkowy” jest jak najbardziej godną polecenia pozycją dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem prawa podatkowego. Będzie ona bardzo pomocna w przygotowaniach do egzaminu na doradcę podatkowego i uczyni je dużo przyjemniejszymi. Nadaje się ona znakomicie zarówno do przyswajania potrzebnej wiedzy, jak i do szybkich powtórzeń przed egzaminem, a jej zakup będzie stanowił dla nabywcy dobrą inwestycję w swój rozwój.
Jan Traczyk · Finanse i Rachunkowość, Szkoła Główna Handlowa
2015/01/13 wrote:
4/5
Kurs na doradcę podatkowego przygotowany przez platformę PERKMYLIFE jest świetnym narzędziem do rozpoczęcia przygotowań do egzaminu państwowego. Są w skondensowane wszystkie podstawowe zagadnienia, których można się spodziewać na egzaminie. Dodatkowo, przytoczone przepisy do każdego z omawianych działów pozwalają skupić się na nauce, zamiast żmudnym szukaniu odpowiednich artykułów w kodeksie. Jasny i przejrzysty podział tematów pozwala sukcesywnie realizować omawiany materiał, a w razie wątpliwości szybko wrócić do odpowiedniego miejsca w kursie i uzupełnić swoje braki. Kejsowa metoda również sprzyja przyswojeniu wiedzy. Dzięki takiej realizacji części tematów przyswaja się je szybciej i lepiej zapadają w pamięć. Dzięki kursowi udało mi się odświeżyć swoją wiedzę ze wszystkich dziedzin związanych z doradztwem podatkowym w zadziwiająco krótkim czasie. Sposób przygotowania kursu znacząco przyśpieszył proces przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego. Sam kurs może nie wystarczyć do zdania ustnej części egzaminu, ale stanowi dobry początek przygotowań do niego.