Kurs Doradca Inwestycyjny ON-LINE | Prawo i Etyka

Do pytań z Prawa i Etyki na egzaminie na Doradcę Inwestycyjnego przygotuj się sprawnie z testami on-line!
Rated: 5.00 (based on 3 votes)
Enroll for the course
On-line course
from 58 USD
Course available
Skill Level: Basics
Time to complete: ~ 60 hours ~ 3 weeks
Access for: 24 months
Number of questions: 2428
Number of tests: 99
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 

 • Baza interaktywnych testów z naważniejszych ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych zawartych w curriculum egzaminu Komisji Nadzoru Finansowego na Doradcę Inwestycyjnego
   
 • Tysiące pytań testowych stworzonych tak, by nauka prawa i etyki polegała na przerabianiu testów, nie zaś tradycyjnym, kilkukrotnym czytaniu ustaw w całości. Niemal każdy wers aktu prawnego przerobiony został na pytanie(/a) testowe dzięki czemu nasze testy obejmują wszystkie możliwe informacje zawarte w tych aktach.
   
 • Bogate streszczenia najważniejszych aktów prawnych (pierwszy etap nauki z kursem)
   
 • Do pobrania również: pełne treści każdego z aktów prawnych


Zakres materiału

Ten kurs przygotuje Cię do prawnych zagadnień 1 oraz 3 etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Akty prawne, które w całości uwzględniliśmy w kursie to (oprócz tych poniższych 12 aktów, w kursie zawarte są jeszcze 4 dodatkowe akty, z których opracowane zostały jedynie fragmenty, które znalazły się w curriculum egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego):

 • Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
 • Regulamin Obrotu Regulowanego Rynku Pozagiełdowego BondSpot
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, oraz banków powierniczych
 • Zasady Etyki Maklerów i Doradców
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych
 • Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego
 • Ustawa o obligacjach
 • Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
 • Ustawa o ofercie publicznej
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
 • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

 

Streszczenia

 • Do każdej z powyższych ustaw stworzone są streszczenia obejmujące najważniejsze informacje zawarte w danym akcie prawnym. W serwisie dostępne są także streszczenia ustawy o funduszach inwestycyjnych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu handlowego.
 • Dodatkowo, dostępne są streszczenia do każdego podrozdziału kursu (tj. części aktu prawnego). Jedno streszczenie ma 1-2 stron a4 i zawiera najważniejsze informacje (czyli daty, liczby, wyliczenia itd.) z danego rozdziału. Dzięki temu na dwóch kartkach a4 zawarte są najważniejsze informacje z ok. 25 stron jednego rozdziału.
   

Aktualizacje

 • Wszystkie materiały znajdujące się w kursie są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane, zgodnie z odpowiednimi zmianami w przepisach prawnych oraz w wymaganiach stawianych przez Komisję Egzaminacyjną KNF.
 • Tym samym, użytkownikowi gwarantowany jest dostęp do pewnego źródła wiedzy.

 

Wersje kursu oraz zniżki

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla absolwentów kursu stacjonarnego PERK przygotowującego do I etapu egzaminu na DI
 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych i wybranej edycji kursu)

 

Jakie są wymagania by przystąpić do kursu?

 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu
 • zupełny brak potrzeby posiadania specjalistycznej wiedzy (studiów, kursów wstępnych) z zakresu finansów, ekonomii, matematyki lub prawa.  


Co zyskuję dzięki udziałowi w kursie?

 • Dziesiątki testów oraz tysiące pytań wyczerpujących zagadnienia występujące w aktach prawnych
 • Wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnego rozwiązania pytań testowych z prawa i etayki podczas 1 oraz 3 etapu egzaminu KNF na Doradcę Inwestycyjnego
 • Predyspozycje do pracy na rynku kapitałowym np. jako zarządzający funduszu
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które swoją przyszłość wiążą z sukcesem w bankowości inwestycyjnej lub samodzielnych inwestycjach
 • Osób, które uwielbiają samodzielnie zdobywać wiedzę, która potem daje nieskończone korzyści
 • Osób, które zdały już egzamin na maklera, lub studiują na kierunku związanym z finansami, bądź ekonomią
 • Osób, które nie boją się wyzwań i mają w sobie samomotywację, która pozwala konsekwentnie przygotowywać się z tym kursem, bez wsparcia lektora
 • Osób, które lubią uczyć się z testowych pytań i gotowych rozwiązań, które wielokrotnie ćwiczą na różnych przykładach

 

Curriculum

Topic
Dział 1 Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Dział 2 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
Dział 3 Regulamin Obrotu Regulowanego Rynku Pozagiełdowego BondSpot
Dział 4 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, oraz banków powierniczych
Dział 5 Zasady Etyki Maklerów i Doradców
Dział 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych
Dział 7 Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego
Dział 8 Ustawa o obligacjach
Dział 9 Rozporządzenie w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców
Dział 10 Ustawa o ofercie publicznej
Dział 11 Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Dział 12 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
Dział 13 Kodeks dobrej praktyki domów maklerskich
Dział 14 Kodeks cywilny
Dział 15 Kodeks spółek handlowych
Dział 16 Ustawa o funduszach inwestycyjnych
Grzegorz Kwiatkowski · Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2016/06/30 wrote:
Kurs ok, małe grupy. Polecam!