Kurs Biegły Rewident | Moduł IX - Sprawozdania Finansowe i ich Analiza

Teoria i interaktywne testy egzaminacyjne z odpowiedziami oraz szczegółowe opracowanie zadań analitycznych - z modułu Sprawozdania Finansowe i ich Analiza
Rated: 4.50 (based on 2 votes)
Enroll for the course
On-line course
from 42 USD
Course available
Skill Level: Basics
Time to complete: ~ 80 hours ~ 5 weeks
Access for: 12 months
Number of questions: 299
Number of tests: 8
Languages: pl
Certificate: Yes, after course completion

Description of the course

 • Autorskie opracowania około 400 zadań analitycznych pojawiających się na egzaminie, udostępniane w postaci zabezpieczonych plików PDF

  Z opracowania zadań analitycznych możesz korzystać w formie elektronicznej (na komputerze, bez potrzeby korzystania z Internetu). Opracowanie możesz również wydrukować. Rozwiązania zadań zawierają wszystkie informacje oraz kroki, które musisz wykonać by dojść do poprawnego rozwiązania - jest to więc wyczerpujące źródło wiedzy.
   
 • Szczegółowo omówione zagadnienia teoretyczne przeplatane pytaniami kontrolnymi sprawdzającymi wiedzę i poziom opanowania wymaganego materiału

  Teoria jest udostępniana Ci w postaci krótkich slajdów, tak by każdy z nich zawierał łatwo przyswajalną “porcję” informacji. Informacji, które skupiają się na przede wszystkich na tym co będzie wymagane od Ciebie na egzaminie. To pozwala na maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do opanowania wiedzy potrzebnej na egzamin.
   
 • Interkatywne testy zawierające około 300 pytań testowych wraz z odpowiedziami

  Testy umożliwią Ci sprawdzenie i utrwalenie wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu.

 

Zakres materiału

Ten kurs on-line da Ci możliwość skutecznego przygotowania się do zdania części egzaminu na Biegłego Rewidenta obejmującej tematykę dotyczącą Sprawozdań Finansowych i ich Analizy.  

W kursie znajdziesz około 300 pytań testowych wraz z odpowiedziami, profesjonalnie opracowane zadania analityczne oraz omówienie całej teorii z tego działu wymaganej na egzaminie.

 

Wersje kursu oraz zniżki

W momencie zakupu dostępne mogą być następujące promocje:

 • Zniżka dla grup i firm (o możliwy upust zapytaj wysyłając wiadomość na courses.pl@perkmylife.com podając informację o liczbie chętnych i wybranej edycji kursu).

 

Jakie są wymagania by przystąpić do kursu?

 • komputer (Windows, Mac lub Linux) z dostępem do Internetu


Co zyskuję wykupując dostęp do kursu?

 • Blisko 400 kompleksowo omówionych zadań analitycznych w postaci zabezpieczonych plików PDF
 • Opracowaną całość wymaganej teorii na egzaminie ze Sprawozdań Finansowych i ich Analizy
 • Dostęp do około 10 testów zawierających około 300 pytań egzaminacyjnych 
 • Zgodność dostępnych w kursie materiałów z wymaganiami Komisji Egzaminacyjnej przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów
 • Wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowego rozwiązania zadań z modułu dotyczącego Sprawozdań Finansowych i ich Analizy
 • Możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj. dnia, pory i ilości czasu poświęcanego na naukę dziennie
 • Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznej, do pobrania z Twojego profilu perkmylife


Do kogo kierowany jest kurs?

 • Osób, które chcą uzyskać licencję Biegłego Rewidenta i zdać niezbędny do tego egzamin państwowy
 • Studentów ekonomii, prawa lub finansów i rachunkowości
 • Osób, które swoją przyszłość wiążą z sukcesem w świecie finansów i audytu
 • Osób, które są ambitne i otwarte na nowe umiejętności, które pozwolą im podnieść kwalifikacje zawodowe.
 • Osób, które interesują się szeroko pojętą branżą finansową i rachunkowością

 

Read more about: Biegły Rewident

Curriculum

Topic
Dział I Ogólne zasady sporządzania sprawodzań
Dział II Roczne i śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych oraz pozostałych jednostek
Dział III Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
Dział IV Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
Dział V Analiza finansowa

Instructors:

Product Controller
"Obecnie pracuje jako Product Controller w the Royal Bank of Scotland, gdzie zajmuje się analizą danych związanych z obrotem instrumentów finansowych na potrzeby sprawozdawczości regulacyjnej. Prowadzi również zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, m.in. z: Rachunkowości Zarządczej, Sprawozdawczości Finansowej (zajęcia w j. ang. wg sylabusa ACCA), Rachunkowości Finansowej oraz Rewizji Finansowej."
Arkadiusz Wojnicki · Wyżasza Szkoła Zarządzania i Marketingu
2018/12/05 wrote:
4/5
kurs był ciekawy
Anna Kunicka · RACHUNKOWOŚĆ, UNIWESYTET BIAŁOSTOCKI
2018/10/15 wrote:
5/5
Polecam, naprawdę warto!!!