Licencja maklera papierów wartościowych przepustką do certyfikatu CIIA


11.07.2018  |  XXX YYY
Viewed: 3308 times
Licencja maklera papierów wartościowych przepustką do certyfikatu CIIA

Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) poinformował, że uzyskał akredytację polskich egzaminów dzięki czemu osoby posiadający polską licencję Doradcy Inwestycyjnego (DI) lub licencję Maklera Papierów Wartościowych (MPW) mogą od razy przystąpić do Egzaminu Finałowego CIIA (czyli do trzeciego etapu). To kolejny argument do zdania egzaminu maklerskiego, którego kursy przygotowawcze dostępne na perkmylife. Tytuł CIIA jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych licencji finansowych na świecie. W wielu ofertach pracy, w szczególności w Niemczech i Szwajcarii, wymienia się wymóg CIIA oraz licencję CFA (Chartered Financial Analyst) naprzemiennie.

O CIIA:

Kwalifikacja CIIA przyznawana jest przez ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts). ACIIA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą mniejsze, krajowe stowarzyszenia inwestorów. Obecnie ACIIA zrzesza 36 organizacji, do których łącznie należy ok. 100 000 specjalistów. Głównym zadaniem organizacji jest przyznawanie certyfikatu CIIA i sprawowanie nadzoru nad jego wydawaniem przez instytucje akredytowane.

Dotychczas w Polsce licencję zdobyło ok 30 osób. Aby otrzymać kwalifikację należy zdać trzy egzaminy – Egzamin Podstawowy, Egzamin Finałowy oraz Egzamin Regionalny, posiadać 3 lata doświadczenia zawodowego oraz należeć do organizacji ACIIA. W Polsce dzięki ZMiD, posiadacze MPW mogą przystąpić od razu do egzaminu finałowego, który trwa łącznie 6 godzin z dwugodzinną przerwą pomiędzy modułami. Egzamin składa się z 7 bloków tematycznych:

Sprawdź Promocje na kursy Maklerskie!

Moduł I:
- Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych
- Wycena i analiza akcji
- Finanse przedsiębiorstw
- Ekonomia

Moduł II:
- Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych
- Wycena i analiza instrumentów pochodnych
- Zarządzanie portfelem

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie ZMiD koszt egzaminu oraz dostęp do platformy e-learningowej, która zawiera wszystkie wymagane materiały szkoleniowe to koszt 2000 CHF + 23%VAT.

Forma egzaminu jest podobna do drugiego etapu Doradcy Inwestycyjnego – ma charakter otwarty. Co ciekawe uzyskanie licencja CIIA otwiera drogę do szybszego zdobycia DI – wystarczy zdać tzw. Sprawdzian Umiejętności, będący egzaminem uzupełniającym m.in. dla osób posiadających licencję CFA, zamiast standardowych trzech egzaminów! Idąc tą ścieżką można 3 egzaminami uzyskać 3 licencje (MPW – CIIA – DI). Standardowa ścieżka uzyskania tych certyfikatów to aż 7 egzaminów (MPW – 1, CIAA – 3, DI – 3). To chyba najlepszy argument, że warto!

View similar articles on: Investment banking