Doradca strategiczny - zarobki w 2013 roku


17.02.2014  |  Perkmylife Platforma edukacyjna
Viewed: 27122 times
Doradca strategiczny - zarobki w 2013 roku

Doradztwo strategiczne to bez wątpienia zawód prestiżowy i z owym prestiżem właśnie wiążą się ponadprzeciętne zarobki konsultantów. Z jednej strony, konsultanci to "najlepsi z absolwentów topowych uczelni", z drugiej zaś ich wysokie gaże to również sygnał dla klientów firm konsultingowych, że ich doradztwo ma ponadprzeciętną wartość.

Nie bez znaczenia, jest też ostra rywalizacja pomiędzy topowymi firmami o najlepszych absolwentów - rekrutowanych już po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Tym samym, wysokie stawki obserwujemy już na najniższych stanowiskach (entry level).

Natomiast, co konkretnego można powiedzieć o zarobkach konsultantów? Z pomocą przychodzi raport za 2013 rok przygotowany przez serwis Top-consultant.com, który szczegółowo przedstawia średnie wysokości wynagrodzeń konsultantów w podziale na szczeble ich zawodowej kariery.

Badanie, na potrzeby tego raportu, miało postać ankiety, na którą odpowiedziało 734 obecnych pracowników brytyjskich oddziałów największych firm doradczych (McKinsey & Company, Bain, Booz & Co, AT Kearney, Accenture, Deloitte, EY i PwC - mających w większości również swoje oddziały w Polsce).

  • I tak, średnie wynagrodzenie podstawowe młodszych konsultantów (1-3 lata doświadczenia w doradztwie) kształtowało się na poziomie ok. £ 37 800 rocznie (~16 tys. zł miesięcznie).
     
  • Starszy konsultant, z 3-5 letnim doświadczeniem, mógł liczyć przeciętnie na prawie 40% wyższą płacę podstawową niż jego "młodsi" koledzy (~ £ 52 800 rocznie czyli ok. 22 tys. zł miesięcznie).

  • Menadżerzy (5-9 lat doświadczenia w doradztwie) zarabiali w 2013 roku przeciętnie ok. £ 68 900 (~29 tys. zł miesięcznie), zaś starsi menadżerzy / pryncypałowie (9-12 lat doświadczenia w doradztwie) ok. £ 94 500 (~40 tys. zł miesięcznie).

  • Rzecz jasna na najwyższe wynagrodzenie podstawowe mogli liczyć partnerzy, które w 2013 roku wynosiło średnio £ 132 200 (~55,6 tys. zł miesięcznie), zaś wraz z korzyściami pozapłacowymi oraz znaczącymi premiami ich przeciętne łączne wynagrodzenie wzrastało rocznie do £ 169 000.   

    Wszystkie podane wartości to wynagrodzenia brutto. 
konsulting strategiczny, konsultant strategiczny, konsultant strategiczny zarobki

Porównując wyniki ankiety Top-consultant.com z 2013 oraz 2011 roku widzimy, że w tym okresie wzrosły przeciętne gaże młodszych konsultantów (dobry znak dla osób chcących rozpocząć swoją karierę w doradztwie) oraz menadżerów.

     konsulting strategiczny, konsultant strategiczny, konsultant strategiczny zarobki


Co ważne, zarobki konsultantów w Polsce są jedynie o 10-15% niższe niż w Wielkiej Brytanii. Co jeszcze ważniejsze, takie strategie płacowe wiodących graczy pozwalają na osiąganie znacząco wyższej stopy życia polskich konsultantów niż ich brytyjskich kolegów. Jednym słowem, raj na Ziemi ;)

Nie możemy jednak zapominać o tym jakim wyzwaniem jest dostanie się do firm takich jak McKinsey czy BCG. Wszakże, z setek spływających aplikacji wybiorą oni jedynie 1-2 szczęśliwców, którzy wykażą się posiadaniem pożądanych przez przyszłych pracodawców cech.

Tomasz Gorzycki o tym dlaczego nie istnieje "idealny kandydat" dla firmy doradztwa strategicznego, jak przygotować wyróżniające się dokumenty aplikacyjne oraz na czym dokładnie polega case interview podczas rekrutacji. Więcej wideo znajdziesz w kursie: .the case interview VIDEO


Jedną z tych cech jest rzecz jasna umiejętność rozwiązywania rekrutacyjnych case studies. W tym obszarze, z pomocą "przychodzą" warsztaty stacjonarne .the case interview. Pod okiem byłych konsultantów w roli prowadzących, uczestnicy na własnej skórze (podczas Mock Case Interviews) przećwiczą rozwiązywanie case'ów rekrutacyjnych, ale też będą mogli uczyć się na błędach swoich kolegów lub podpatrywać mocne strony ich rozmów.


Na koniec nawiązując do wyników badania  Top-consultant.com, można dodać, że cena warsztatów przyszłym konsultantom zwróci się w niecałe cztery dni :)

View similar articles on: Strategy