Biegły rewident - czyli duże pieniądze pod kontrolą


08.07.2013  |  perkmylife platforma edukacyjna
Viewed: 12032 times
Biegły rewident - czyli duże pieniądze pod kontrolą

Jeden z najbardziej cenionych zawodów finansowych, gwarantujący wysokie zarobki i prestiż osoby zaufania publicznego. Jak uzyskać uprawnienia, gdzie znaleźć pracę i rozwijać się zawodowo?

Biegły rewident jest osobą uprawnioną do przeprowadzania rewizji finansowej. W ramach tej działalności weryfikuje prawidłowość sprawozdań finansowych w firmach, w których istnieje ustawowy obowiązek przeprowadzania badań. Poza tym, biegli rewidenci mogą również między innymi prowadzić usługowo księgi rachunkowe lub podatkowe oraz zajmować się doradztwem podatkowym.

Specjalista tej klasy może pracować samodzielnie, prowadząc własną działalność lub należąc do spółki bądź też być zatrudnionym w firmie audytorskiej lub w korporacji konsultingowej.
Jak zostać biegłym rewidentem? Przede wszystkim trzeba mieć dużo chęci i determinacji, gdyż proces nabywania uprawnień jest długi i wymagający.  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby z tytułem magistra dowolnego kierunku. (Sprawdź zawsze aktualne informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym na Biegłego Rewidenta)

Podstawowym warunkiem otrzymania uprawnień jest zdanie 10 egzaminów obejmujących materiał nie tylko z rachunkowości, ale również ekonomii, finansów i prawa w czterech sesjach.  Można do nich przystąpić w jednym z trzech miast - Warszawie, Katowicach lub Poznaniu. W przypadku niepowodzenia na danym egzaminie istnieje możliwość podejścia do egzaminu poprawkowego w jednym z dwóch terminów. Koszt pojedynczego egzaminu wynosi 400 zł.  


Egzaminy na Biegłego Rewidenta, 10 egzaminów, egzamin dyplomowy


Należy również odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości. Kandydat może ją rozpocząć w dowolnym momencie, również przed zdaniem egzaminów, w jednostkach zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź w podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe lub uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Konieczne jest zgłoszenie praktyki w ciągu 30 dni od jej rozpoczęcia do komisji egzaminacyjnej, a także prowadzenie dziennika praktyk.

Kolejnym warunkiem uzyskania tytułu jest ukończenie dwuletniej aplikacji pod nadzorem biegłego rewidenta w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Pierwszy rok aplikacji można rozpocząć po zaliczeniu co najmniej 7 egzaminów, natomiast drugi dopiero po zdaniu wszystkich 10 egzaminów. Oczywiście wcześniej można też pracować wykonując podobne czynności pod opieką "biegłego", lecz nie koniecznie uda nam się ten okres zaliczyć do aplikacji.

Proces kwalifikacyjny kończy zdanie egzaminu dyplomowego, sprawdzającego poziom wiedzy zdobytej w trakcie aplikacji, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. Przeprowadzany jest w formie ustnej, kandydat musi odpowiedzieć na 3 wylosowane pytania.

Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 750 zł. W przypadku jego pozytywnego zaliczenia, złożenie ślubowania przed prezesem lub członkiem KRBR i wniosku o wpisanie do rejestru biegłych rewidentów wraz z jego akceptacją pozwala cieszyć się nabytymi uprawnieniami. 

Czy zatem warto podejmować trud przygotowań do uzyskania uprawnień, skoro na cały proces kwalifikacyjny potrzeba zazwyczaj aż od czterech do sześciu lat? Zdecydowanie tak. Osoby wykonujące zawód audytora mogą liczyć na wysoką pensję rzędu kilkunastu tysięcy złotych (więcej o zarobkach biegłych rewidentów).

Poza tym, umiejętności analityczne, szeroka wiedza oraz doświadczenie w operowaniu informacjami finansowymi umożliwia biegłym rewidentom dalszy rozwój kariery i obejmowanie wysokich stanowisk kierowniczych.

"Kwalifikacje biegłego rewidenta można wykorzystać w korporacjach pracując jako główny księgowy, kontroler finansowy, audytor wewnętrzny i dyrektor finansowy."

"Nie znam dokładnych statystyk ale wydaje mi się, że większość biegłych rewidentów wybiera tę drogę kariery i nie pracuje "stricte" w zawodzie" - przyznaje Karol Gąsior, Biegły Rewident, były manager KPMG oraz E&Y w Polsce i Rosji.

Biegli Rewidenci, audytorzy, finansiści

Skoro widać już, że warto interesować się uprawnieniami biegłego rewidenta, pozostaje odpowiedzieć na pytanie, jak efektywnie przygotować się do egzaminów? Przede wszystkim, należy szczegółowo zapoznać się z zakresem tematycznym, który jest niezwykle obszerny i zawiera zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne.

Konieczne jest także uwzględnienie gruntownej analizy bieżącego stanu prawnego, gdyż wiele pytań odnosi się do ustaw i aktów wykonawczych. Na szczęście, podczas egzaminu można korzystać z tekstów źródłowych przepisów prawa.

Bardzo dobrym pomysłem jest również skorzystanie z kursów przygotowujących do egzaminów na biegłego rewidenta, tworzonych przez doświadczonych biegłych, będących na bieżąco ze zmieniającymi się zasadami certyfikacji. Ułatwiają one systematyczne poszerzanie wiedzy oraz pozwalają zaoszczędzić wiele czasu potrzebnego na gromadzenie niezbędnych materiałów. Można wtedy skupić się tylko na nauce.

Jednak czy wiedza potrzebna do zdania egzaminów wystarczy, aby wykonywać swą pracę na wysokim poziomie? Zazwyczaj przydatny jest też szeroki wachlarz innych kompetencji.

"Niezbędne jest połączenie głębokiej wiedzy na temat standardów rachunkowości, finansów, biznesu, kontroli wewnętrznej i standardów świadczenia usług z umiejętnościami interpersonalnymi i dobrą organizacją pracy (swojej i zespołu)"

Poza uprawnieniami biegłego rewidenta warto także pomyśleć o możliwości uzyskania dodatkowych międzynarodowych licencji, takich jak ACCA czy CIMA. "Coraz więcej osób pracujących w audycie odchodzi z tej dziedziny w stronę controllingu, więc szukają bardziej uniwersalnych kwalifikacji, aby poszerzyć swoją wiedzę" – twierdzi Michał Gołgowski - Section Manager Accountancy & Finance w Hays.

Jaka jest zatem przyszłość zawodu biegłego rewidenta w Polsce? Wydaje się, że nie odczujemy skokowego zapotrzebowania na osoby z takimi uprawnieniami, jednak pewne usługi mogą cieszyć się znacznie większym zainteresowaniem. Popyt na badanie sprawozdań finansowych nie wzrośnie - raczej będzie się utrzymywać na podobnym poziomie jak teraz.

"Sądzę, że popyt na badanie sprawozdań finansowych nie wzrośnie - raczej będzie się utrzymywać na podobnym poziomie jak teraz. Sytuacja ta mimo wszystko pozwoli na wysokie wynagrodzenia, gdyż liczba pracowników oraz kandydatów do zawodu wydaje się również pozostawać stabilna. Z drugiej strony można się spodziewać okresowych wzrostów popytu na tzw. usługi transakcyjne jak due dilligence i wyceny biznesu" – ocenia Karol Gąsior.

Sytuacja ta mimo wszystko pozwoli na wysokie wynagrodzenia, gdyż liczba pracowników oraz kandydatów do zawodu wydaje się również pozostawać stabilna. Z drugiej strony można się spodziewać okresowych wzrostów popytu na tzw. usługi transakcyjne jak due dilligence i wyceny biznesu

Ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów i instytucją organizującą egzaminy zawodowe dla kandydatów na Biegłego Rewidenta jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów