PERK - Aktuariusz: Matematyka finansowa
Aktuariusz Moduł I     Moduł II     Moduł III     Moduł IV     O zawodzie     Kupuję!

Matematyka finansowa, czyli podstawy wiedzy finansowej

Co zawiera moduł?


 • Szczegółowo opracowane 340 zadań i rozwiązań z 34. historycznych egzaminów, począwszy od 2004 roku do najbardziej aktualnego.
 • Bardzo przydatne materiały teoretyczne zawierające wzory i wytłumaczone przykłady
 • Plan nauki przydatny w przygotowywaniu się
 • Tryb Sprawdź się, który jest odwzorowaniem prawdziwego egzaminu

 • Oprocentowanie proste, składane i ciągłe
 • Rachunek rent
 • Spłata długu
 • Deprecjacja i aprecjacja zasobu
 • Analiza decyzji inwestycyjnych
 • Papiery wartościowe
 • Zarządzanie aktywami i pasywami
 • Czasowa struktura stóp procentowych
 • Opcje i instrumenty pochodne
 • Zagadnienia występujące w module:

  Ten kurs został tak przygotowany by:

  Moduł I - Matematyka finansowa


  Przykładowe zadanie:

  Zadanie 6, egzamin nr 55 z dnia 13 grudnia 2010

 • na nic nie zabrakło Ci czasu, ale także byś maksymalnie szybko nauczył się rozwiązywać różnorodne problemy analityczne
 • dać ci możliwość samodzielnego ustalania tempa nauki, tj.: dzień; pora; ilość poświęcanego dziennie czasu
 • po zakończeniu każdego testu można było przejrzeć na koniec jeszcze raz wszystkie zadania na jednej stronie (tutaj czas analizowania rozwiązań jest nieograniczony)
 • od samego początku wszystko było dla Ciebie co raz bardziej intuicyjne
 • TrybNaukaSprawdź się
  Dostępne podejścia32
  Ilość czasu/zadanieśrednio 30 minutśrednio 10 minut
  Szacowany czas na pełne przerobienie jednego podejścia w dniach (przy założeniu 3h nauki dziennie)około 60 dni naukiokoło 6 dni

  Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa tryby nauki


  Zdaj egzamin aktuarialny i rób karierę razem z nami :)

  Wiele osób jest zadowolonych z tego produktu. Teraz możesz zostać i Ty!

 • 30 stron materiałów teoretycznych - zadania z tego egzaminu często bywają mało przyjazne dla rozwią- zującego, głównie z powodu uciążliwych rachunków i dużego ryzyka popełnienia błędu. Najlepszym spo- sobem na pokonanie tych problemów jest dokładne zapoznanie się z teoria, zaopatrzenie się w dobry kalkulator i wyćwiczenie sobie kilku nawyków przy obliczaniu często pojawiających się wyrażeń.
 • Zniżka za recenzję! Sprawdź: